pietricica turism

Astăzi, 20 aprilie, la Piatra Neamţ, se desfăşoară Sărbătoarea Curţii Domneşti. Manifestarea organizată de municipalitatea pietreană este dedicată împlinirii a 528 de ani de la prima atestare documentară a Curţii Domneşti. Evenimentul a fost deschis de o paradă medievală:

Manifestarea va continua până spre orele serii cu demonstraţii de tras cu arcul şi mânuit sabia, teatrul medieval, jonglerii cu steagurile, prezentarea trupelor “Străjerii Cetăţii Neamţu”, “Străjerii Cetăţii Bistriţa” şi “Terra Ultra Silvana”, muzică şi poezie închinate lui Ştefan cel Mare şi spectacol de foc şi videoproiecţie, sub titlul “Stejarul din Borzeşti”, susţinut de ArtGotica Sibiu. (ZCH NEWS)