bani-02Veşti proaste pentru agamanii de profesie: vor “lucra” GRATIS.

Guvernul României a aprobat, miercuri, 14 septembrie, o ordonanță de urgență, care, în esenţă spune că “operatorii economici la care statul și unitățile administrativ-teritoriale dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară nu mai pot acorda remunerații reprezentanților AGA”.

Noile prevederi modifică și completează Ordonanța Guvernului 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participție majoritară.

Noua OUG mai precizează că statul și unitățile administrativ-teritoriale, în exercitarea calității de acționar, “acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți”

“Guvernul a ținut cont de obligativitatea asigurării unui tratament egal între acționarii unei societăți, precum și necesitatea luării unor măsuri care să conducă la optimizarea cheltuielilor societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. De asemenea, Executivul a avut în vedere necesitatea implementării în regim de urgență a unor măsuri care să asigure funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea societăților la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari, astfel încât acestea să aibă o influență pozitivă asupra economiei naționale și implicit să reprezinte un vector de redresare economică și echilibrare a bugetului de stat”, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului României. (M. CONSTANTINESCU)