0:00

VASLUI / SUCEAVA: Aleşi locali traşi de mânecă de ANI, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiAgenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a doi aleși locali (un primar și un consilier local).

1. MORARU COSTEL Primar al Comunei Puiești Jud. Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În exercitarea funcției de primar, a emis și semnat propria dispoziție de numire în funcția publică de conducere de Secretar al Comunei Puiești. Mai mult decât atât, în calitate de primar, a semnat adresa transmisă la data de 11 ianuarie 2012 Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, solicitând avizarea pentru demararea procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de secretar al comunei, premeditând, astfel, participarea sa la concurs.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către MORARU COSTEL a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Menționăm că, la data de 02 martie 2015, Agenția Națională de Integritate a constatat și existența stării de incompatibilitate în cazul lui MORARU COSTEL, Primar al Comunei Puiești

2. RUSU FILARET-MIRCEA Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei Jud. Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

A luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, în urma căruia s-a decis încheierea contractului de închiriere a centralei termice și a unui încărcător frontal în vederea furnizării agentului termic pentru locuitorii din Strada Schitului de la S.C. REGNAFOR S.A. (societate în cadrul căreia RUSU FILARET-MIRCEA a deținut calitatea de administrator de la înființare, până la data de 16 septembrie 2008, iar fiul acestuia deține calitatea de administrator începând cu data de 01 septembrie 2008).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Primarii (…) sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I’;

* art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001, potrivit căruia ‘Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local’;

* art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv’;

* art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă’;

* art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani, sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese (…) constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese (…) este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

http://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=1880&M=NewsV2&PID=20

Articolul precedentZIUA SMURD: foarfeca prefectului n-a vrut să taie panglica! GALERIE FOTO
Articolul următorIAŞI: Şeful Colegiului Medicilor, condamnat la închisoare cu suspendare
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.