* Acum 100 de ani, evazioniştii din panificaţie ajungeau la tribunal

* Pâinea, confiscată se împărţea la săraci

Camera agricolă judeţeană Neamţ a publicat un calendar inedit, pentru anul 2013. Noutatea constă în faptul că, pe lângă calendarul propriu-zis, religios, editorii publică, în contrapagină sfaturi pentru agricultori şi pentru deţinătorii de animale, preluate din vechi almanahuri româneşti şi însoţite numai de fotografii de epocă, foarte interesante. Tehnoredactarea este realizată de Constantin Paţilea, în colaborare cu Andi Grecu şi specialiştii instituţiei. Iată ce poveţe trebuincioase se dădeau cititorilor de către alcătuitorii almanahurilor, pentru această lună, februarie:

„Gospodarul trebăluieşte pe lângă casă. Avem mare grijă de vite. Le căutăm cu hrană şi apă la vreme, le punem aşternutul gros, mai ales când e ger, le scoatem afară când e soare. Cărăm gunoiul pe ogor. Când vremea permite, retezăm crengile uscate, curăţăm şi tăiem copacii, săpăm împrejurul tulpinii arborilor. Dacă zăpada e puţină, face grămezi la rădăcina pomilor, ca să întârzie înflorirea prea devreme. Strângem mlădiţe de altoit şi le punem la beci în nisip. Sâmburii de pom îi punem în nisip umed pentru germinare. Plantăm şi tundem gardurile vii. Vindem sămânţa de prisos. Vânturăm grăunţele din magazii. Cu animalele respectăm aceleaşi principii ca în ianuarie. Apoi ne reparăm şi ne pregătim uneltele, căci de acum timpul merge spre primăvară”.

Din lista de „Vechi târguri moldoveneşti” (anul 1929) aflăm că la Piatra Neamţ erau târguri de vite la 21 februarie, 21 mai (Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena), 15 iulie, 21 noiembrie (Intrarea în biserică a Maicii Domnului), iar la 18 decembrie – târg de mărfuri, la Târgu Neamţ – de Sfinţii Împăraţi, de Schimbarea la Faţă, de Sfântul Nicolae (târg de mărfuri). De asemenea, bâlciul în Piatra Neamţ se desfăşura în mai, la Duminica tuturor sfinţilor, iar la Târgu Neamţ la 7 decembrie. Dar asta se întâmpla în 1927.

Calendarul mai reproduce, printre altele, „Regulamentul pentru fabricarea şi vânzarea pâinei în comuna urbană Piatra” de pe vremea primarului M. I. Adamescu, în 1890. Din cele 30 de articole ale acestui regulament am reţinut doar trei: art. 10. Făina va fi cernută, apa va fi totdeauna proaspătă şi curată, întrebuinţându-se numai apa de isvor: art. 16. De fiecare pâne expusă spre vânzare va fi lipit un bilet conţinând numele fabricantului, calitatea, greutatea şi preţul pânei; art. 22. Oricine va fabrica şi va pune în vânzare pânea proibită va fi suspus şi judecăţei”. Pe unde o mai fi acel regulament de acum 123 de ani? Ar fi valabil şi azi.

Articolul precedentSâmbătă şi duminică, la Colegiul „Rareş”:„Dragonul de aur”
Articolul următorUn pictor oltean pe simezele nemţene