* cele două comune se situează pe locurile 2 şi 3
* Piatra Neamţ se menţine pe locul 1
* Romanul cade pe 4

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în perioada ianuarie-septembrie 2014, a fost de 1.336.261 locuri-zile, cu 1,7% mai mare faţă de perioada ianuarie-septembrie 2013. În perioada ianuarie-septembrie 2014, structurile de cazare din categoria 3 stele au deţinut ponderea cea mai mare (53,0%) în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune, faţă de 52,3% în perioada ianuarie-septembrie 2013. În perioada 1.I.-30.IX.2014, în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică numărul sosirilor a totalizat 142179, fiind mai mare cu 12,9% faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent. La sosirile turiştilor români au fost înregistrate creşteri cu 13,4%, iar la turiştii străini creşteri cu 7,1%. Înnoptările au fost în număr de 271.164, fiind cu 16,4% mai mare decât numărul înnoptărilor din perioada 1.I.-30.IX.2013.

În perioada analizată, ponderile cele mai mari în numărul sosirilor şi al înnoptărilor au fost înregistrate de hoteluri: 43,3%, respectiv 53,9%, urmate de pensiunile agroturistice cu 30,3%, respectiv 24,0% în numărul sosirilor, respectiv al înnoptărilor pe total judeţ. În această perioadă, cel mai mare număr de sosiri ale turiştilor s-a înregistrat în structurile de cazare din categoria 3 stele (80.065 sosiri, ceea ce reprezintă 56,3% din numărul sosirilor pe total judeţ), urmat de numărul sosirilor din structurile de cazare din categoria 4 stele (31.469 sosiri, ceea ce reprezintă 22,1% din numărul sosirilor pe total judeţ). Localitatea cea mai vizitată de turişti este Piatra Neamţ (26,4% din numărul total al sosirilor turiştilor înregistraţi în primele 9 luni ale anului 2014). Pe locul al doilea se află localitatea Ceahlău (14,3% din numărul total al sosirilor turiştilor în judeţul Neamţ), pe locul al treilea localitatea Alexandru cel Bun (11,4% din numărul total al sosirilor turiştilor) şi pe locul al patrulea localitatea Roman (11,0% din numărul total al sosirilor turiştilor).

Durata medie a şederii, în perioada analizată, pe total turişti a fost de 1,9 zile/turist, la turiştii români de 1,9 zile/turist şi la turiştii străini a fost de 2,0 zile/turist. Majoritatea vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (85,4%). Din statele Uniunii Europene s-au înregistrat 69,2% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în judeţul Neamţ. Numărul cel mai mare de turişti străini, care au vizitat judeţul Neamţ în perioada ianuarie–septembrie 2014, provine din: Italia (15,4% din totalul turiştilor nerezidenţi), Spania (9,9%), Polonia (9,9%), Israel (9,5%), Germania (8,9%), Franţa (6,7%), Republica Moldova (6,6%). În perioada analizată, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, pe categorii de clasificare, cele mai mari creşteri ale numărului de sosiri s-au înregistrat la structurile de cazare din categoria 3 stele (cu 12,5%) şi la cele din categoria 4 stele (cu 7,6%). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în perioada 1.I.-30.IX.2014, de 20,3% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 2,6 puncte procentuale mai mare faţă de perioada 1.I.-30.IX.2013.

Comparaţie cu septembrie 2013

În luna septembrie 2014, în activitatea de turism au funcţionat 183 structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (care deţin certificat de clasificare aprobat de Autoritatea Naţională pentru Turism şi care au o capacitate de cazare de minimum 10 locuri-pat), cu un număr total de camere oferite turiştilor de 2543 şi un număr total de locuri oferite turiştilor de 5.676. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune în luna septembrie 2014 a fost de 166649 locuri-zile, cu 7,7% mai mare faţă de aceeaşi lună a anului 2013. Ponderea cea mai mare în totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune o deţin hotelurile (32,9%), urmate de pensiunile agroturistice (32,3%), iar restul tipurilor de structuri de cazare deţin 34,8%. În luna septembrie 2014, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, pe total, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 37,5%, iar înnoptările au înregistrat creşteri cu 37,1%. Sosirile turiştilor români în luna septembrie 2014 au reprezentat 91,6% din numărul total de sosiri (faţă de 90,2% în luna septembrie 2013), în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 8,4% (faţă de 9,8% în luna septembrie 2013).

Comparativ cu luna septembrie 2013, numărul sosirilor turiştilor români a fost în creştere cu 39,6%, iar numărul sosirilor turiştilor străini a fost în creştere cu 17,8%. Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat creşteri cu 34,8% în luna septembrie 2014 faţă de luna septembrie 2013, iar înnoptările turiştilor străini au înregistrat creşteri cu 63,4%. În luna septembrie 2014, turiştii din judeţul Neamţ au preferat cazarea în hoteluri (într-un procent de 49,5% din numărul sosirilor pe total judeţ) şi în pensiunile agroturistice (într-un procent de 24,7% din numărul sosirilor pe total judeţ). Din punct de vedere al categoriei de clasificare remarcăm că, într-un procent de 48,7%, turiştii care au vizitat judeţul Neamţ în luna septembrie 2014, au preferat cazarea în unităţile din categoria 3 stele. Procentul cel mai mare de sosiri ale turiştilor străini s-a înregistrat în hotelurile din categoria 3 stele (68,4%), urmat de hotelurile de 4 stele (15,4%). În luna septembrie 2014, cei mai mulţi turişti străini au fost din: Spania (22,7% din numărul total al sosirilor turiştilor străini), Italia (13,5%), Polonia (12,2%), Israel (10,3%), Germania (6,5%), Franţa (6,4%). Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a fost, în luna septembrie 2014, de 23,6% pe total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, cu 5,1 puncte procentuale mai mare faţă de indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune din luna septembrie 2013. Pe structuri de primire turistică, indicele de utilizare netă cu valoarea cea mai mare s-a înregistrat la cabane turistice (43,1%) şi hoteluri (41,6%). (Statistică Neamţ)

Articolul precedentActorul Ion Fiscuteanu la Piatra Neamţ
Articolul următorMarian Constantin acuză arbitrajul