reclama autocenter

Carte

Doi poeţi: Mihai Niculiţă şi Teodor Sandu

Între mulţimea de volume de versuri apărute în ultima vreme, multe dintre ele pline doar cu maculatură, două, valoroase, se disting prin calitatea textelor propuse de  autorii lor: ”Poza de nuntă” (Asociaţia Italienilor din România, 2013), de Mihai Niculiţă, şi ”Şiroiesc păsări peste apus” (Editura Tipo Moldova, 2013), semnată de Teodor Sandu.

mihai niculita

Mihai Niculiţă (n. 8 noiembrie 1951, Borca, absolvent al Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură, Iaşi), care se află la al patrulea volum de versuri (după ”Fereastra zidită”, ”Cerul fluid” şi ”Pomul din curte„), scrie o poezie a vieţii domestice, cantabilă, de o indiscutabilă expresivitate, demersul său liric sprijinindu-se pe un substrat etic şi moral. Bântuit de nostalgiile vieţii de la ţară, autorul evocă acel spaţiu al sacralităţii, realizând un fel de redactare, într-un registru patetic, al biografiei sale. Evident, îndepărtarea de satul natal pare a fi una din temele de căpătâi ale poeziei pe care o scrie, temă abordată şi în volumele precedente. Închei cu poezia ”Deportare”, text care evocă acest lucru: ”Mai există satul mic pe hartă/ Unde să mai fiu recunoscut/ Să m-aşez pe banca mea din poartă/Şi pădurea s-o privesc tăcut?/ Mai sunt rude care să-mi deschidă/Dacă obosit în uşă o să bat/ şi jenaţi de înfăţişarea mea umilă/ Lângă sobă să-mi aştern un pat?/ Vor avea şi ei să-mi reproşeze/ Sau să-mi ceară ce nu le pot da?/ Vor pleca nainte să se lumineze/ Vorbele lor aspre mă vor deporta./ Dorinţa mea de viaţă liniştită/ Atât de repede s-a irosit/ Şi acum urmau să mă trimită/ În oraşul din care am venit.”

teodor sandu

Teodor Sandu (n. 2 martie 1970, Petricani, ofiţer criminalist la Piatra Neamţ, licenţiat în ştiinţe juridice), aflat la al 5-lea volum de versuri (”Tablouri şi clipe”, ”Mireasma lacrimilor”, ”Răbdarea pietrei”,” Eternitatea personală”), este, spre deosebire de Mihai Niculiţă, un intimist care scrie poezii delicate, suave şi visătoare. Cu un limbaj poetic emancipat şi preferinţe spre versul alb, poetul reuşeşte să concentreze amănuntele în imagini emblematice, într-o notă personală pregnantă. Cu o bună doză de ingenuitate şi fervoare, autorul reuşeşte să creeze texte poetice ”impecabile formal şi ideatic” (cum remarcă şi prefaţatorul cărţii, criticul literar Geo Vasile), ”ca mesaje ale vieţii lăuntrice venite din partea multiplelor identităţi ale poetului: etice, estetice, ludice, autohtone, universale etc”. Dintre poeziile care ies din nota comună a volumului, am ales această ”Incursiune” bântuită de un freamăt elegiac: ”Din când în când/ mai fac câte o/ incursiune spre/ reticenţele din/ iluzii dacă am vreme/ mă gândesc şi/ cred că am să-i fiu un/ mort frumos/ atunci când mă voi naşte/ din întîmplarea programată/ am să-mi revin călcat în picioare/ cu patos de timp/ măsurând distanţa pierdută/ de secundele colosale în faţa cărora/ fac plecăciuni/ cred că până la urmă/am să-mi revin/ din tristeţea îmbucurătoare/ am să strig la surzii ce tac şi/ plutesc zburând cu păsările solitare/ că-aştept să-mi aducă din vis/ acelaşi nestatornic răspuns.”

Concursul Naţional de Teatru într-un Act „Mihail Sorbul”

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborare cu Primăria Săveni, organizează, în perioada 7-9 noiembrie 2014, cea de a VIII-a ediţie a Concursului Naţional de Creaţie a Piesei de Teatru într-un Act „Mihail Sorbul”.
La concurs pot participa dramaturgi români contemporani, membri sau nu ai uniunilor de creaţie, fără limită de vârstă, cu o piesă de teatru într-un act, care să nu depăşească maximum 20 de pagini, listate la corp 12, la 2 rânduri. Organizatorii nu impun concurenţilor nicio tematică.
Lucrările dactilografiate sau listate (însoţite şi de un CD cu textul piesei) vor fi trimise în 3 (trei) exemplare, semnate cu un motto, acelaşi motto fiind menţionat şi pe un plic închis în care vor fi incluse datele autorului şi adresa, numărul de telefon, e-mail-ul, pe adresa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, Str. Unirii nr. 10, Botoşani, până la data de 5 octombrie 2014.
Un juriu format din personalităţi marcante ale culturii române va acorda următoarele premii: Premiul I – 2.500 de lei; Premiul II -2.000 de lei; Premiul III – 1.500 de lei; Premiul Special – 1.000 de lei. Juriul are latitudinea de a redistribui sau diminua valoarea premiilor.

jeune-jolie

Film

Tânără şi frumoasă

În perioada 15-20 august 2014, la cinematograful „Dacia” Panoramic, de la orele 14, 16 şi 18, va rula o dramă franţuzească, filmul „Tânără şi frumoasă”. Jeune & Jolie spune povestea lui Isabelle, o adolescentă pariziană în vârstă de 17 ani, de familie bună, care se prostituează din pură plăcere. Filmul reprezintă portretul lui Isabelle în patru anotimpuri şi patru melodii. De la trezirea sexualității, la prima ei experienţă. De la explorarea dragostei, până la căutarea identității.

O menţiune care vizează pe cei mai fideli spectatori: în perioada vacanţei de vară cinematograful „Dacia” va rula zilnic, de la ora12, filme de desene animate, la cererea copiilor.

 Nicolae SAVA

Articolul precedentInscripţii nemţene Întregiri la bibliografia lui Constantin Turcu
Articolul următorPersonalitatea săptămânii – Pictorul Lascăr Vorel