pietricica turism

* viceprimarul Aurelia Simionică spune că nu se vor majora dările pe 2015
* persoanele fizice vor primi în continuare bonificație 10% dacă achită impozitele pe casă, teren și autovehicule, integral până pe 31 martie 2015
* începând cu anul viitor, și persoanele juridice se califică la bonificație pentru impozitul datorat pe clădiri

Până pe 6 decembrie 2014, pietrenii își pot aduce contribuția, părerile, sugestiile și reclamațiile cu privire la impozitele și taxele locale pentru 2015. Proiectul a fost postat pe site-ul Primăriei Piatra Neamț și se află în dezbatere timp de 30 de zile. După cum sintetizează viceprimarul Aurelia Simionică, contribuabilii din Piatra Neamț vor avea de plătit pentru clădirile, terenurile și autovehiculele din proprietate exact cât au avut de plătit și pe 2014, impozitele nu se majorează nici măcar cu rata aferentă inflației. De asemenea, rămâne valabilă bonificația acordată bunilor contribuabili, adică celor care-și vor achita integral dările până pe 31 martie 2015, pe case, terenuri și autovehicule. În cazul persoanelor fizice, bonificația de 10% se acordă pentru impozitul pe locuință, pe teren și mijloacele auto. Cu titlu de noutate, în 2015 pot beneficia de bonificația de 10% și persoanele juridice, în aceleași condiții – de achitare integrală a contribuțiilor datorate. În 2014, persoanele juridice au primit bonificație numai pentru impozitul pe terenuri și mijloace auto. Anul viitor, vor avea bonusul de 10% reducere și pentru impozitul pe clădirile în care își au sediile declarate sau administrative.

Rămân, de asemenea, valabile facilitățile fiscale de care pot beneficia contribuabilii, în condițiile legii, precum și taxele speciale pe care primăria le poate și le-a instituit în Piatra Neamț.

 Taxa edilitară – cu reduceri și facilități

Aici intră taxa edilitară (pentru refacerea fațadelor la anumite clădiri din oraș, pentru amenajarea zonelor din jurul blocurilor, spații verzi, alei, mobilier stradal, pentru utilități). În 2015, taxa edilitară se va calcula aplicând cota de 15% la valoarea impozitului anual pe clădiri, aferent locuințelor sau spațiilor cu altă destinație. Contribuabilii care se vor califica la reducere sau scutire de la plata impozitului pe clădiri vor beneficia, pe cale de consecință, și de reducerea sau scutirea de la plata taxei edilitare. Taxa edilitară se plătește anual, cu două scadențe (31 martie și 30 septembrie), însă, dacă valoarea ei iese mai puțin de 50 de lei, trebuie achitată până-n luna martie. Neplata se lasă cu majorări de întârziere și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită, conform Codului de procedură fiscală.

Tot cu titlu de facilitate fiscală acordată de primărie, pietrenii care și-au reabilitat termic clădirile aflate în proprietate (indiferent că sunt persoane fizice sau juridice) beneficiază de 50% reducere de la taxa edilitară, cu condiția să fie înregistrați în baza de date a Serviciului de Gospodărire Comunală și Investiții din primărie și să solicite această reducere în scris, la care cerere să atașeze adeverință de la asociația de proprietari din care să rezulte că persoana a achitat integral costurile aferente reabilitării termice.

Taxa pentru protecția civilă

Stabilită anual, conform legii, taxa specială pentru protecția civilă se folosește pentru cheltuielile și activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei. În 2015, această taxă se va calcula aplicând cota de 5% la valoarea impozitului anual pe clădiri, aferent construcțiilor din Piatra Neamț. Și aici se aplică reducerea sau scutirea de taxă, dacă pietreanul plătitor beneficiază de reducere sau scutire de la plata impozitului pe clădiri. Tot aici apar și excepții menționate: nu plătesc taxa de protecție civilă instituțiile bugetare și persoanele care sunt încadrate la SVSU Piatra Neamț.

În categoria ”Alte taxe locale”, se regăsesc contribuții care au în vedere vehicule și autovehicule. Impozitul pe mașinile agricole, utilajele folosite în construcții și mopede e propus la 200 de lei pe 2015. Înregistrarea unei căruțe (sau alt vehicul cu tracțiune animală) – 30 lei, eliberarea autorizațiilor pentru autovehicule tip ”ȘCOALA” – 100 lei/an/vehicul, eliberarea autorizației de dispecerat taxi – 200 lei, vizarea anuală a autorizației de dispecerat taxi – 100 lei; eliberarea autorizației de transport în regim taxi – 120 lei; vizarea autorizației de transport taxi – 120 lei, taxa anuală pentru vehicule lente – 34 lei/an.

Taxe noi la căsătorie și vechi la divorț

Divorțul pe cale administrativă rămâne și în 2015 tot 500 de lei, conform Codului Fiscal. În schimb, apar taxe noi pentru oficierea căsătoriilor la Starea Civilă. Pentru oficiile făcute sâmbăta, duminica și în sărbătorile legale, când bugetarii de la Starea Civilă sunt liberi, se va percepe taxă de 100 de lei. Pentru oficierea căsătoriei în afara sediului se instituie 250 de lei taxă, plus 75 de lei contravaloarea serviciilor, bani care reprezintă indemnizația ofițerului de stare civilă. ”Instituirea taxelor este motivată de faptul că majoritatea căsătoriilor se oficiază în zilele de sâmbătă și duminică, zile considerate de repaus săptămânal conform legislației muncii, de numărul mare de solicitări pentru oficierea în afara sediului, precum și necesitatea asigurării corespunzătoare a materialelor utilizate în activitățile ce se desfășoară pentru divorțul pe cale administrativă prevăzut la art. II din Legea nr. 202/2010, respectiv registre de evidență, formulare tipizate, cheltuieli comunicare mențiuni, cheltuieli imprimare”, precizează oficialii primăriei.

Atât taxele de căsătorie, cât și cele de divorț se vor achita la depunerea cererilor. ”Sumele rezultate în urma încasărilor acestor taxe vor fi folosite exclusiv pentru cheltuielile curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții în vederea bunei funcționări a Biroului Stare Civilă și creșterii calității serviciului public specificat, degrevând astfel utilizarea veniturilor bugetului local de unele cheltuieli”, spun cei de la primărie.

Tot cu titlu de noutate se instituie taxe de xerocopiere după acte aflate în arhiva Primăriei Piatra Neamț. ”Având în vedere volumul mare de copii solicitate din arhiva instituției de către diverse persoane fizice/juridice, care implică un consum mare de resurse materiale (hârtie, xerox, toner imprimantă) destinate uzului intern al instituției, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de eliberarea copiilor după documentele arhivate”, se instituie taxa specială de eliberare copii documente arhivate, în valoare de 3 lei pagina A4 și 5 lei pagina A3.

 Dana OSTAHIE