lei noi 03În Monitorul Oficial din 10 septembrie a fost publicată Legea nr. 227 privind Codul fiscal, ale cărei prevederi vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016. Faţă de Codul fiscal valabil la această dată, Legea nr. 227/ 2015 aduce unele modificări cu impact semnificativ în ceea ce priveşte mediul de afaceri. Principalele modificări aduse de actul normativ sunt următoarele, potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

De la 1 ianuarie 2017 cota impozitului pe dividende urmează să scadă, de la 16% la 5%. Alte modificări vor intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016:

În cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita în care se pot scădea acestea din impozitul pe profit datorat a fost majorată de la 3 la mie din cifra de afaceri, la 5 la mie din cifra de afaceri, celelalte condiţii rămânând neschimbate. Limita de deductibilitate a cheltuielilor sociale va fi majorată de la 2% la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile vor putea fi considerate deductibile, dacă se îndeplinesc o serie de condiţii, faţă de prevederile Legii nr.571/2003 care precizează că acestea sunt nedeductibile integral. Se vor modifica şi prevederile referitoare la stabilirea gradului de îndatorare, calculat în vederea deducerii cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar aferente anumitor împrumuturi; de asemenea, se va reduce şi rata dobânzii utilizată pentru împrumuturile în valută, de la 6% la 4%.

Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcţiune a mijloacelor de transport supuse limitării de amortizare nu se va determina în funcţie de valoarea fiscală a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală, ci se va lua în considerare valoarea contabilă neamortizată.

Dacă în prezent sunt nedeductibile, începând cu data de 1 ianuarie 2016, vor fi deductibile dobânzile/ majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile datorate către autorităţile române/ străine, dacă sunt aferente contractelor încheiate cu aceste autorităţi.

Se introduc noi criterii de deductibilitate a cheltuielilor cu bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, în sensul că nu va mai fi obligatoriu să fi fost asigurate, acceptându-se şi situatia degradării din punct de vedere calitativ, dacă se face dovada distrugerii şi dacă au termen de valabilitate/ expirare depăşit.

Cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, vor fi considerate nedeductibile.
Se elimină din categoria entităţilor supuse cotei speciale de impozit de 5% aplicată asupra veniturilor a celor care desfăşoară activităţi de natura pariurilor sportive.

În cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusă o nouă categorie de active pentru care se poate beneficia de scutire, respectiv: calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice (clasa 2.2.9 din Catalog).

Dividendele primite de la o persoana juridică română vor fi neimpozabile, eliminându-se astfel condiţia introdusă la 1 ianuarie 2014 conform căreia entitatea care primeşte dividendele trebuie să deţină la data înregistrării acestora, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.

Au fost eliminate din categoria entităţilor scutite de impozit pe profit cultele religioase, instituţiile de învăţământ particular acreditate, precum şi cele autorizate şi asociaţiile de proprietari, enumerându-se anumite venituri care vor fi considerate neimpozabile.

Se introduce termenul de „tranzacţii transfrontaliere”, iar cele care sunt calificate ca fiind artificiale de organul fiscal competent nu vor face parte din domeniul de aplicare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

În cazul contribuabililor care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăti anticipate efectuate trimestrial, plăţile anticipate aferente trimestrului IV se declară şi se plătesc până la data de 25 decembrie.

Articolul precedentPrefectura Neamţ: informaţii privind documentaţia pentru despăgubiri în urma secetei
Articolul următorContrabanda cu țigarete a luat, din nou, avânt GRAFICE
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.