savinesti-industrie

* şi cifra de afaceri s-a diminuat cu aproape 8% între lunile iulie şi august
* atât exporturile, cât şi importurile au fost, de asemenea, în scădere

Producţia industrială (serie brută) realizată în luna august 2014, comparativ cu luna iulie 2014, a înregistrat o scădere cu 9,2%, determinată de realizarea unor producţii mai mici în sectorul reprezentat de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-11,0%), în industria prelucrătoare (-9,0%) şi în industria extractivă (-9,0%). Dintre marile grupe industriale, industria bunurilor intermediare şi industria energetică au înregistrat producţii mai mici faţă de luna iulie 2014 cu 14,8%, respectiv 9,1%, restul grupelor industriale au realizat producţii mai mari, semnificativă fiind creşterea din industria bunurilor de capital (+27,9%).

Comparativ cu august 2013

Comparativ cu luna august 2013, producţia industrială (serie brută) realizată în luna august 2014 a fost uşor mai mică (-0,6%), scădere determinată de realizarea unor producţii mai mici în industria prelucrătoare şi în industria extractivă. Majoritatea marilor grupe industriale a înregistrat creşteri ale producţiei realizate în luna august 2014, comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, doar producţia realizată de industria bunurilor intermediare a fost sub nivelul producţiei realizate în luna august 2013.

prod industriala 2013 - 2014

Comparaţie cu perioada 1.I.-31.VIII.2013

Producţia industrială (serie brută) realizată în perioada ianuarie-august din anul 2014 s-a situat peste nivelul celei realizate în aceeaşi perioadă din anul 2013 cu 6,2%, datorită creşterilor înregistrate de industria prelucrătoare şi de industria extractivă. Cu excepţia industriei energetice, care a înregistrat o scădere cu 3,0% sub nivelul producţiei realizate în perioada ianuarie-august din anul 2013, restul marilor grupe industriale a realizat producţii mai mari, semnificativă fiind creşterea din cadrul industriei bunurilor intermediare (+8,4%).

Cifra de afaceri din industrie

Cifra de afaceri realizată de întreprinderile cu activitate principală de industrie, în luna august 2014, a fost cu 7,2% mai mică faţă de luna iulie 2014, scădere înregistrată de industria prelucrătoare. Cifra de afaceri a întreprinderilor cu activitate principală de industrie, realizată în luna august 2014, a fost cu 11,9% mai mică faţă de cifra de afaceri înregistrată în luna corespunzătoare din anul precedent, datorită scăderii producţiei realizate în industria prelucrătoare. În perioada ianuarie-august din anul 2014, cifra de afaceri a unităţilor cu activitate principală de industrie a fost cu 4,7% mai mică faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. Cifra de afaceri totală înregistrată în perioada ianuarie-august 2014 a fost realizată în proporţie de 53,1% pe piaţa internă şi 46,9% pe piaţa externă. După structura pe clase de mărime a unităţilor care au participat la realizarea cifrei de afaceri, aceasta a fost realizată în proporţie de 19,1% de microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 3,4% de întreprinderile mici (10-49 salariaţi), 26,7% de întreprinderile mijlocii (50–249 salariaţi) şi 50,8% de întreprinderile mari (peste 250 salariaţi).

exporturi 2013-2014

Comerţ internaţional

În perioada 1.I.-30.VI.2014, exporturile FOB au însumat 193.303 mii euro, mai mici cu 2,1% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, iar importurile CIF au fost de 147.397 mii euro, mai mici cu 1,2% faţă de perioada 1.I.-30.VI.2013. Excedentul comercial FOB/CIF pe perioada 1.I.-30.VI.2014 se cifrează la 45.906 mii euro. Cele mai mari ponderi în cadrul exporturilor realizate în perioada 1.I.-30.VI.2014 s-au înregistrat la: articole din fontă, din fier sau din oţel (31,0%), lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn (12,3%), fibre sintetice sau artificiale discontinue (12,2%), filamente sintetice sau artificiale (9,4%), îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate sau croşetate (7,4%), îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât tricotate (6,5%), mobilă (5,1%). În ceea ce priveşte importul, ponderi mai mari s-au înregistrat la: fibre sintetice sau artificiale discontinue (14,4%), materiale plastice şi articole din material plastic (9,9%), reactoare nucleare, cazane, maşini, aparate şi  dispozitive mecanice; părţi ale acestora (9,8%), filamente sintetice sau artificiale (9,3%), fontă, fier şi oţel (6,8%), materiale tricotate sau croşetate (5,5%), lână, păr fin sau grosier de animale (4,6%). În luna iunie 2014, exporturile FOB au fost mai mari faţă de luna mai 2014 cu 5.133 mii euro (+15,6%), iar importurile CIF au fost mai mari cu 2.761 mii euro (+10,6%) faţă de luna anterioară. În luna iunie 2014, exporturile FOB au fost mai mari cu 5.760 mii euro (+17,9%) faţă de luna iunie 2013, iar importurile CIF au fost mai mari cu 6.194 mii euro (+27,3%) faţă de aceeaşi lună din anul precedent. (Statistică Neamţ)