cistig salarial 2013-2014

Efectivul salariaţilor din economia judeţului, la sfârşitul lunii august 2014, era de 78.031 persoane, în scădere cu 142 persoane faţă de luna iulie 2014 şi în scădere cu 578 persoane faţă de luna august 2013. Din totalul salariaţilor, 3.184 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.114 persoane (36,0%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.733 persoane (59,9%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna august 2014 a fost de 2.331 lei/salariat, cu 2,0% mai mic faţă de luna iulie 2014, iar cel net de 1.683 lei/salariat, în scădere cu 36 lei (-2,1%) faţă de luna iulie 2014. În luna august 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic faţă de luna iulie 2014. Scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de acordarea, în luna iulie, de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate şi de nerealizările de producţie, de încasările mai mici (funcţie de contracte) ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizările de producţie ori încasările mai mari (funcţie de contracte/proiecte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate – în unele activităţi economice – şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net, faţă de luna precedentă, în învăţământ (-3,2%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare şi în administraţia publică (-0,8%). În sănătate şi asistenţă socială s-a înregistrat o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net (+0,5%). Indicele câştigului salarial real pentru luna august 2014, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 98,2% faţă de luna iulie 2014 şi de 104,0% faţa de luna august 2013.  În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.674 lei/salariat, iar cel net de 1.208 lei/salariat, fiind cu 2,3% mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iulie 2014. (Statistică Neamţ)