pietricica turism

oameni pe strada

În luna februarie 2014, numărul născuţilor-vii a fost de 339, fiind cu 35 născuţi-vii mai mic faţă de luna ianuarie 2014 şi cu 19 născuţi-vii mai mic decât în luna februarie 2013. Numărul deceselor (531) a fost mai mic faţă de luna ianuarie 2014 cu 52 şi cu 51 mai mare decât numărul deceselor din luna februarie 2013. Sporul natural a fost negativ şi a crescut uşor de la -209 în luna ianuarie 2014 la -192 în luna februarie 2014. În luna februarie 2014, numărul căsătoriilor a fost de 109, mai mare decât în luna ianuarie 2014 cu 12 şi cu 39 mai mare faţă de luna februarie 2013. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 54, cu 6 mai mic faţă de luna ianuarie 2014 şi cu 48 mai mic faţă de luna februarie 2013.

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna februarie 2014, a fost de 52, fiind mai mare cu 14 (+36,8%) decât numărul autorizaţiilor eliberate în luna ianuarie 2014 şi cu 8 mai mare (+18,2%) decât în luna februarie 2013. Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna februarie 2014 au fost înmatriculate 7 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris. Valoarea capitalului social total subscris a fost de 46,1 mii lei. Judeţul Neamţ se situa pe locul 14 între judeţele ţării după numărul societăţilor înmatriculate în luna februarie şi pe locul 6 după valoarea capitalului social total subscris exprimat în valută. (Direcţia de Statistică Neamţ)