pietricica turism

Detaşamentul de pompieri din Târgu Neamţ va avea un sediu nou, după ce, printr-o hotărâre de guvern, terenul unde se află acesta a fost reinclus în domeniul public al oraşului.

Povestea terenului unde se află detaşamentul de pompieri a fost motiv de dispută în instanţă, după ce Ministerul de Interne, printr-o eroare, l-a inclus în domeniul public al statului. Salvarea a venit, însă, de la o hotărâre de Guvern, nr. 67 din 8 februarie 2019, prin care terenul de la detaşamentul de pompieri din Târgu Neamţ este scos din domeniul public al statului. Iar o altă veste bună este că un sediu nou pentru pompierii din Târgu Neamţ va fi construit de Consiliul Judeţean.

Detalii oferă juristul Ion Ţuţu, de la primărie: ”Terenul pe care se află grupul de pompieri a figurat atât în domeniul public al oraşului, cât şi în domeniul public al statului. În domeniul public al statului a fost trecut printr-o hotărâre de guvern, după ce terenul fusese inclus în domeniul public al oraşului. Ministerul de Interne, când a făcut propunere pentru hotărâre de guvern, nu a făcut verificări în care să se constate că terenul este pe domeniul public al oraşului. În aceste condiţii, noi am cerut anularea primei hotărâri de guvern”.

Există o hotărâre a Consiliului Judeţean prin care, de la bugetul CJ, se vor construi mai multe sedii destinate unor detaşamente de pompieri din judeţ, printre care şi cel de la Târgu Neamţ. A fost dată şi o hotărâre de guvern prin care terenul unde se află acum detaşamentul de pompieri din Târgu Neamţ a rămas în domeniul public al oraşului, urmând ca, într-o şedinţă a Consiliului Local, să punem terenul la dispoziţia Consiliului Judeţean, în vederea construirii unui nou sediu de pompieri la noi în oraş, pe acelaşi amplasament”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa. (C.T. STURZU)

Hotărârea de Guvern nr. 67 din 08.02. 2019

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Neamț a imobilului cu nr. MFP 102089, ca urmare a înscrierii eronate, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2. Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici