Guvernul României a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, ca eliberarea reţetelor şi acordarea consultaţiilor de către medicii de familie şi în policlinici să se realizeze prin metoda “la distanţă” până la data de 30 septembrie 2020.

De asemenea, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţă că nu este necesară nici utilizarea cardului de sănătate, până la aceeaşi dată, pentru categoriile de servicii medicale menţionate anterior: “Toate serviciile medicale și farmaceutice vor fi acordate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate până la data de 30 iunie 2020 fără să fie necesară utilizarea cardului național de sănătate. După data respectivă va fi mentinută această reglementare până la 30 septembrie 2020 pentru serviciile acordate în medicina primară și ambulatoriul de specialitate. Pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către  furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente va fi realizată o evaluare în urma căreia se va stabili dacă va fi oportună introducerea, după data de 30 iunie, a obligativității utilizării cardului național de sănătate”. Alte informaţii se pot obţine AICI. (M. CONSTANTINESCU)