impozitPietrenii pot face propuneri sau își pot exprima nemulțumirile cu privire la valorile taxelor și impozitelor locale propuse pentru anul 2017 până pe 28 octombrie. Proiectul privind stabilirea noilor dări este în dezbatere publică, fiind postat spre analiză pe site-ul Primăriei Piatra Neamț. ”Modificări apar la impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice, pentru clădirile rezidențiale și pentru cele nerezidențiale”, a declarat Florin Fecic, secretarul municipiului Piatra Neamț.

Potrivit proiectului , în cazul persoanelor fizice, impozitul pentru clădirile rezidențiale se va calcula prin aplicarea unei cote de 0,09% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru anul 2016, cota era de 0,08%. Majorări apar și în cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Dacă, pentru anul 2016, s-a aplicat o cotă de 0,2%, pentru anul următor se propune o majorare a acesteia la 0,4%. ”Comparativ cu alte municipii, se păstrează nivelul minim, dar se încearcă, totuși, o echilibrare și în funcție de necesitățile bugetului local. Am analizat și impozitele din alte municipii din Moldova și la Bacău, de exemplu, impozitul este de 0,1% în cazul clădirilor rezidențiale. Legea spune că respectivele cote pot fi între 0,08 și 0,2%, așa că valoarea propusă, de 0,09%, este apropiată de pragul minim. În cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoanele fizice, legea impune ca prag minim valoarea de 0,2% și maxim de 1,3%. Având în vedere că vorbim inclusiv de spațiile comerciale deținute de persoanele fizice, cota propusă, de 0,4%, nu este prea mare, mai ales că persoanele juridice plătesc 1,3% pentru aceleași clădiri”, a declarat Claudia Gheorghică, de la Direcția de Taxe și Impozite Locale.

Andreea AMARIEI