pietricica turism

Campania de recrutare de noi candidaţi în cadrul programului de voluntariat “Salvator din pasiune!” continuă şi în acest an, mai exact în perioada 20 februarie – 20 martie. Printre obiectivele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ se numără şi  creşterea nivelului de siguranţă a nemţenilor, la care pot participa şi voluntarii prin înscrierea în acest proiect.

Reprezentantul ISU Neamţ, Marcel Bucur spune că “demersul are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităţilor pe timpul situaţiilor de urgenţă, dar şi pentru prevenirea lor. După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele pompierilor militari vor consta în participarea la misiunile de intervenţie, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv”.

Pentru a fi pompier voluntar trebuie să îndeplineşti câteva condiţii: vârsta între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi să nu fie angajat sau să desfăşoare activităţi în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar, copie a actului de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare şi adeverinţa medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puţin două din criterii: “nu se află în evidenţă cu boli cronice”, “apt pentru efort fizic de nivel mediu” şi “clinic sănătos”, precum şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.

Dosarele complete ale candidatilor vor fi depuse la sediul ISU Neamţ. În urma desfăşurării perioadelor de voluntariat, voluntarul va obţine un certificat şi un raport de activitate emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ. Detalii suplimentare se pot obţine de la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamţ sau accesând site-ul www.ijsunt.ro. (G.B.)