muncitori constructii

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii februarie 2014 era de 77.917 persoane, în scădere cu 206 persoane faţă de luna ianuarie 2014 şi în scădere cu 300 persoane faţă de luna februarie 2013. Din totalul salariaţilor, 3.173 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.327 persoane (36,3%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.417 persoane (59,6%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în luna februarie 2014 a fost de 2.247 lei/salariat, cu 0,1% mai mic faţă de luna ianuarie 2014, iar cel net de 1.626 lei/salariat, în uşoară creştere cu 1 leu (+0,1%) faţă de luna ianuarie 2014. În luna februarie 2014, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât creşteri cât şi scăderi faţă de luna precedentă.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna ianuarie 2014 din sectorul economic s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime pentru performanţe), sume din alte fonduri ori realizărilor de producţii şi încasărilor mai mari (funcţie de contracte). Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă, din activităţile sectorului economic, s-au înregistrat ca urmare a acordării de prime ocazionale în lunile anterioare, a nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici. În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă astfel: în învăţământ (-1,2%) şi în sănătate şi asistenţă socială (-0,5%).

În administraţia publică, câştigul salarial mediu net a fost cu 1 leu mai mic decât în luna ianuarie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna februarie 2014, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,8% faţă de luna ianuarie 2014 şi de 103,6% faţa de luna februarie 2013. În judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.644 lei/salariat, iar cel net de 1.186 lei/salariat, fiind cu 0,9% mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna ianuarie 2014. (Direcţia de Statistică Neamţ)