pietricica turism

finante-neamt1

În Monitorul Oficial nr.308/25.04.2014 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 71/2003 privind Codul fiscal.  Actul normativ anterior menţionat  reglementează scutirea de impozit a profitului  reinvestit  şi se aplică începând cu data de 1 iulie 2014.

Profitul investit în echipamente  tehnologice ‐ maşini, utilaje  şi instalații de lucru ‐ astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea  şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activității economice, este scutit de impozit. Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, în aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele anterior menţionate produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcțiune după ă aceea şii dată.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situația în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor care sunt microîntreprinderi şi care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112^6 din Codul fiscal, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice , puse în funcțiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit. Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s‐a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârşitul exercițiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exercițiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

De reţinut! Rezerva constituită urmeză să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în cazul operaţiunilor de reorganizare, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă. (Z.C.H.)