Județele Neamț și Bacău conduc la nivel național în privința creșterii procentuale a produsului intern brut (PIB) în 2019 raportat la anul anterior, conform unui raport emis de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Regiunea Nord Est a înregistrat o creștere economică de 5,3% față de anul 2018, pe primul loc la nivel național, la egalitate cu regiunea Nord Vest. Ies în evidență performanțele reușite de Neamț (7%) și Bacău (6,6%) care înregistrează cele mai mari creșteri procentuale ale PIB-ului din toate județele țării. Cele mai slabe performanțe din regiune au fost înregistrate de Suceava (3,5%) și Vaslui (3,6%), fiind sub media națională de 4%, în timp ce Vaslui cu 4,2% și Iași cu 5,6% au înregistrat rezultate mai bune. Aceste rezultate pozitive ale Regiunii de Dezvoltare Nord Est trebuie înțelese și în contextul în care este cea mai săracă regiune a țării, fiind normal să existe un ritm mai alert de creștere față de alte zone.

Domeniul Construcții este cel care a contruibuit cel mai mult la rezultatele din raportul intitulat „Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2023”, cu o creștere de 16,3% față de anul 2018, fiind urmat de Servicii cu 5,4%, acestea fiind tendințe care se păstrează constante la nivel național. Probleme au fost în agricultură, unde s-a înregistrat o scădere de 4,9%.

Raportul face previziuni optimiste și pentru viitor. Conform datelor furnizate de comisie, regiunea Nord Est va înregistra o creștere de 4,6% în 2020, 4,7% în 2021 și 4,8% în 2022.

Vlad Bălănescu