În următoare ședință ordinară, Consiliul Local Roman va dezbate – printre altele – și pe tema aprobării unor documentaţii de urbanism. Și, în primul rând, este vorba despre  planul urbanistic zonal pentru “Zona construită protejată a Halei centrale din municipiul Roman, jud. Neamț”,  proiect  elaborat de  o firmă de proiectare din Iași.

Studiul istoric și cel pentru punerea în valoare a monumentelor indică limpede că este necesară înlăturarea anexelor de tot felul (chioșcuri, garaje, tonete, etc.) din zonă, pentru că denaturează și sufocă monumentele istorice din împrejurimi: Hala Centrală, Casa Rorlich, Sinagoga.  În jurul clădirilor valoroase se vor  amenaja niște spații pietonale deschise, cu ample zone verzi și  mai multe locuri de parcare la limita perimetrului. De asemenea, pentru punerea în valoare a clădirii halei, proiectantul propune înlocuirea construcțiilor dezvoltate în anii 1990-2005, cu o singură hală îmbrăcată într-un perete-cortină în care să se reflecte imaginea monumentului.

Se mai propune devierea prin  subteran a traficului auto intens de pe strada Sucedava, astfel încât să se realizeze un platou pietonal care va elimina riscurile traversării – chiar și cu semafor – a drumului național și va facilita accesul cumpărătorilor la și între diferitele spații comerciale ce alcătuiesc ansamblul halei centrale.

Prin aplicarea Regulamentului de Urbanism al municipiului Roman, proiectul stipulează condițiile de amplasare, echipare și conformare a clădirilor, posibilele intervenții viitoare, dar și obligativitatea conservării, restaurării și punerii în valoare a arhitecturii valoroase existente, care păstrează caracteristici ale tradiției locale. (D. AILINCĂI)