pietricica turism

2017-1-RO01-KA101-036080 EcoTraining – Cursuri formare profesori

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ Piatra Neamț implementează în cadrul instituției un proiect Erasmus+ de formare adresat cadrelor didactice – EcoTraining.

Acest demers rezultă din centralizarea nevoilor de formare observate în rândurile elevilor, a profesorilor din școală și a nevoilor de modernizare a componentei de internaționalizare și proiecte europene a instituției.

Nevoile de formare ale elevilor și profesorilor se referă la folosirea instrumentelor și softurilor TIC în pregatirea activității didactice, de utilizare a platformelor de educație în cadrul formării elevilor, de dobândire de cunoștințe noi referitoare la tehnici de consiliere și orientare profesională, și integrarea instituției în parteneriate europene prin programul Erasmus+.

Beneficiarii au fost informați asupra oportunităților de formare, s-a organizat în mod transparent selecția acestora, vor participa la activități de pregătire organizate de instituție înainte de mobilitate. Ei vor primi sprijin financiar necesar participării la cursurile de formare și logistic, de organizare a mobilității.

Cei 10 profesori vor participa la 6 activități de formare (cursuri structurate cu durata de 5-7 zile) în domeniile TIC, consiliere și orientare profesională, comunicarea cu părinții, internaționalizare și cooperare internațională, inclusiv eTwinning, organizate de Euneos (organizație finlandeză, cursul urmând să aibă loc în Spania), ITC Prague – Republica Ceha, iDevelop, Spania, ETI Malta, Eproject conslulti-Italia și Edufor, Portugalia.

Activitățile de formare vor fi validate cu instrumente Europass.

Instituția va oferi suportul necesar pentru ca profesorii să poată realiza transferul de cunoștințe către elevi și colegi.

Prin desfășurarea activităților prevăzute în proiect se dorește îmbunătățirea interesului elevilor pentru învățare, prin introducerea de activități de predare atractive, cu utilizarea TIC, creșterea nivelului de implicare a părinților, îmbunătățirea șanselor de integrare pe piața muncii a absolvenților noștri, precum și îmbunătățirea capacității instituției noastre de a coopera la nivel european.

Elevii instituției, beneficiarii finali ai formării profesorilor, vor avea parte de un act educațional realizat la standarde europene, de conținuturi actualizate și adaptate nevoilor de formare.

Pentru maximizarea impactului, proiectul prevede activități de diseminare și transfer de competențe pe mai multe nivele, atât din perspectiva instituției cât și realizate direct de participanți.

Durata totală a proiectului va fi de 24 de luni, primul an fiind dedicat activităților de pregătire și mobilităților propriu-zise, iar al doilea, aplicării competențelor dobândite și valorificării rezultatelor în activitatea curentă, precum și monitorizării impactului pe termen scurt și mediu.

Considerăm că acest proiect va reprezenta un pas important către îndeplinirea misiunii Liceului Tehnologic Administrativ din Piatra-Neamt – ”O școală europeană pentru elevii noștri!”.

2017-1-RO01-KA102-036077 European Tourism Professionals – Stagii de practică pentru elevi

Proiectul Erasmus+ European Tourism Professionals are ca obiective:

O1 – Achiziționarea de către 22 de elevi de la specializarea ”tehnician în turism” cu competențe de specialitate, lingvistice și de lucru într-o echipă internațională, care să le faciliteze accesul pe piața muncii;

O2 – Creșterea atractivității specializării‚ tehnician în turism, prin îmbunătățirea condițiilor de practică oferite;

O3 – Îmbunătățirea vizibilității și capacității de a opera la nivel internațional a unității de învățământ;

O4 – Implicarea a cel puțin 4 elevi cu oportunități reduse în mobilități de practică profesională în cursul anului școlar 2018-2019.

Grupul ţintă este format din elevii claselor a XI-a de la specializarea ”tehnician în turism”, din care se vor selecta cei 22 de elevi beneficiari ai mobilităţilor, printr-un proces de selecţie transparent, care va cuprinde atât verificarea cunoştinţelor de specialitate, cât şi a celor de limba engleză, la care se adaugă un interviu cu explicaţii motivaţionale.

Durata stagiului este de trei săptămâni şi va consta în două fluxuri a câte 11 elevi însoţiţi de un profesor de specialitate.

Certificarea stagiului de practică se va realiza prin:

– Acorduri de formare (Learning Agreement);

– Europass Mobility Document

– Certificat eliberat de către organizația gazdă.

Organizaţiile partenere unde se va desfăşura practica elevilor sunt hotelurile de categoria patru stele ”Abba Hotel” şi ”Hospes Palacio de los Patos” din Granada-Spania.

În perioada septembrie-octombrie 2017, a fost lansat site-ul proiectului, ce conţine toate informaţiile necesare privind participarea la selecţie, pregătirea, organizarea proiectului, urmând activităţile şi sesiunile de informare pentru elevi şi părinţi.

În cadrul proiectului sunt asigurate cheltuielile de cazare, masă şi transport pentru elevii selectaţi şi profesorul însoţitor.