0:00

Programul Operaţional Regional, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Programul Operaţional Regional 2007-2013 (Regio) este unul dintre Programele Operationale româneşti agreate cu UE, fiind un instrument foarte important pentru implementarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi a politicilor de dezvoltare regională. Programul este accesibil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale României.
Obiectivul strategic al Regio constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din Regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
Regio este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Acesta sprijină regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană.
Bugetul total alocat prin Regio este de aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 ani după aderare (2007-2013). Finanţarea UE reprezintă aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri naţionale, cofinanţare publică (14%) şi cofinanţare privată (2%).
Repartizarea fondurilor pe regiuni de dezvoltare s-a realizat astfel încât aceasta să susţină îndeplinirea obiectivului Programului Operaţional Regional privind sprijinirea unei dezvoltări echilibrate a tuturor regiunilor României. În acest scop, regiunile şi zonele mai slab dezvoltate au primit fonduri mai mari, pentru a împiedica creşterea disparităţilor economice şi sociale deja existente între regiuni. Regiunii Nord-Est i-au fost alocate prin acest Program 724,09 milioane Euro reprezentând 16,32% din totalul fondurilor derulate prin Regio. (sursă: adrnordest.ro)

Regio – Axa prioritară 5: Dezvoltarea şi promovarea turismului

Investiţiile în turism şi cultură vor permite regiunilor de dezvoltare să folosească avantajele oferite de potenţialul lor turistic şi patrimoniul cultural în identificarea şi consolidarea identităţii proprii, pentru a-şi îmbunătăţi avantajele competitive în sectoare cu valoare adăugată mare şi conţinut calitativ şi cognitiv ridicat, atât pe pieţe tradiţionale cât şi pe pieţe noi, în formare.

Valorificarea  atracţiilor turistice din diferitele zone ale ţării  poate contribui la creşterea  economică a unor centre urbane în declin, prin favorizarea apariţiei şi dezvoltării firmelor locale, transformând areale cu competitivitate economică scăzută în zone atractive pentru investitori.

Este de aşteptat ca implementarea acestei axe prioritare a Regio, prin îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice, a serviciilor de cazare şi agrement şi printr-o promovare susţinută a imaginii României pe plan intern şi internaţional să determine creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu impact direct asupra  creşterii cererii de turism pentru România, ca destinaţie turistică europeană.

Axa prioritară 5 cuprinde următoarele domenii de intervenţie:

► Domeniul major de intervenţie 5.1: Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.

► Domeniul major de intervenţie 5.2: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.

Articolul precedentAlin Antochi vrea la Bruxelles
Articolul următorCasa de Pensii Neamţ: Bilete de tratament, seriile 5 şi 6