La 16 decembrie 1949, se năştea la Târgu Neamţ Ioan Dănilă, cel care avea să ajungă, după o viaţă de muncă, actualul profesor universitar băcăuan. A absolvit Liceul „Ştefan cel Mare”, Târgu-Neamţ, Institutul Pedagogic de 2 Ani din Suceava, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie şi Istorie, Craiova (1981). Are o bogată cariera didactică: învăţător suplinitor şi calificat (Oglinzi, Neamţ şi Şcoala Nr. 11, Piatra-Neamţ), profesor (Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” şi Liceul Pedagogic), director al Casei Corpului Didactic şi cadru didactic universitar (toate în Bacău). Din anul 2004 este doctor în filologie. Ioan Dănilă este coordonator al Clubului UNESCO de pe lângă Liceul Pedagogic şi preşedinte al Filialei Bacău a S.Ş.F., el este cel care a pus bazele Fundaţiei „Vasile Alecsandri” şi ale Ed. „Egal”. Este redactor şef al revistei „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Filologie” a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bacău (2007).

A debutat publicistic în revista „Ramuri” din Craiova în 1978. Colaborează la revistele „Ateneu”, „Limba şi literatura română”, „Pagini bucovinene”, „Agora”, „Cartea”, „Sinteze”, „Ziua”, „Vitraliu”; „Vestitorul” ş.a. A debutat editorial în 1996. A semnat mai multe prefeţe, este coautor şi coordonator a mai multe volume. Autor al mai multor cursuri, manuale şi auxiliare didactice (peste 50 de titluri). A condus cercuri ştiinţifice studenţeşti şi a îndrumat lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I. Membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale.

Realizator de rubrici/emisiuni în presa scrisă şi cea audiovizuală: TV Bacău, Radio STAR-B; Radio VOX-T; Radio „Alfa” (toate în Bacău). Distins cu Medalia Jubiliară 150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu (2000). Cărţi: „Preabecedar.” (în colab.), 1995; „Comunicarea” (în colab.), 1996; „Proiectarea şi modelarea activităţilor didactice” (colectiv), 1997; „Comunicarea – clasa a IV-a” (în colab.), 1998; „Preocupări privind modernizarea predării învăţării la limba română în ciclul primar” (coord.), 1998; „Îndrumătorul învăţătorului” (în colab.), 2000; „Abecedar” (în colab.), 2000; „Limba română – algoritmii analizei gramaticale”, 2001; „Fonetică şi fonologie”, 2001; „Cartea de citire cu învăţături” (în colab.), 2001; „Opere fundamentale ale literaturii române” (colectiv), 2001; „Studii şi cercetări ştiinţifice”, 2003; „Unitatea naţională a românilor, de la idee la faptă” (coautor), 2003; „Îndrumătorul educatoarei pentru utilizarea «Preabecedarului»” (în colab.), 2004; „Dumitru Alistar – un ilustru cărturar moldovean” (coautor), 2004; „Spiritualitate românească, ieri şi azi (coautor)”, 2004; „Limba română în graiul ceangăilor din Moldova”, 2005; „Româna corectă”, 2005; „Limba română – algoritmii analizei gramaticale” (variantă teoretică), 2005; „Enciclopedia judeţului Bacău” (coautor), 2005; „Casa – semn al identităţii culturale” (coautor), 2006 ş.a. Să îi transmitem din acest colţ de pagină prietenului nostru, distinsului profesor „La Mulţi Ani!” (N.S.)

Articolul precedentAzi, la Casa căsătoriilor Piatra Neamţ, Concert de colinde cu “Brazii altfel”
Articolul următorBicaz: Dosare puține pentru majorarea alocațiilor de sprijin