La Bicaz, de la începutul lunii noiembrie și până acum, potrivit Serviciului de asistență socială din cadrul primăriei, au fost întocmite doar 19 dosare pentru majorarea alocației, privind sprijinul familiei, cu 42 de lei pentru fiecare copil. Guvernul a aprobat la mijlocul lunii octombrie un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede această majorare. De creșterea alocației, potrivit datelor estimate, beneficiază aproximativ 284.000 de familii din toată țara cu un venit net lunar de până la 530 de lei pe membru de familie. Guvernanții au explicat, la momentul aprobării proiectului, că nu este vorba de mărirea indemnizației de stat pentru copii, ci a alocației de sprijin a familiilor sărace. Proiectul OUG este aplicat începând cu 1 noiembrie 2014. Bicazul are în plată 89 de alocații de sprijin, însă de la începutul lunii noiembrie au fost depuse doar 19 dosare pentru majorarea alocațiilor. Reprezentanții Primăriei Bicaz au precizat că principalul motiv pentru care numărul beneficiarilor de alocații majorate este mic se datorează neîndeplinirii mai multor condiții necesare obținerii ajutorului.

Iată care sunt documentele necesare pentru întocmirea dosarului privind acordarea alocației de susținere a familiei: cerere și declarație pe propria răspundere pentu acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (formular tip); copii după actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care solicit ajutorul (prezentate și în original); adeverință de salariat cu venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii; cupon de pensie; persoanele care realizează venituri ocazionale, se va face declararea acestora; adeverință eliberată de biroul „Registrul agricol” și biroul „Taxe și impozite” (din cadrul primăriei); copie după cartea de identitate a mașinii pentru familial care dețin autoturism; adeverință de venit eliberată de ANAF; adeverință de la asociația de proprietari, din care să rezulte că sunt înscriși în cartea de imobil și sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței; adeverință de elev. (M. TEODOROF)

Articolul precedentProfesorul Ioan Dănilă, la 65 de ani
Articolul următorHepatita A și la Școala Gimnazială din Bodești