gh a m Ciobanu

Decan de vârstă al cărturarilor nemţeni, Gheorghe A. M. Ciobanu din Roman împlineşte astăzi 89 de ani. Născut la 25 Martie 1925, la Roman, viitorul profesor, eseist,  prozator, poet, exeget al culturii romaşcane, a urmat Şcoala primară şi Liceul în oraşul natal (1936-1944), iar bacalaureatul îl absolvă, datorită condiţiilor de război mondial,  la Sighişoara. A fost admis la câteva Facultăţi – medicină, agronomie, arhitectură, filologie – dar le-a abandonat pe rând din motive materiale şi s-a încadrat imediat în învăţământ unde a profesat 50 de ani, predând discipline multiple, ca matematica, filosofia, pornind de la Şcoala Generală, aparţinând oficial de Liceul „Roman Vodă“ şi terminând, de curând, cu Institutul Teologic Franciscan.

A predat la Seminarul şi Gimnaziul Franciscan din Hălăuceşti şi Iaşi (1945-1948), Şcoala de muzică şi arte plastice Roman (1959-1972), Liceul “Roman Vodă” (1960-1985), Liceul agricol Horia ş.a. Cadru didactic de excepţie, apreciat pentru erudiţie, pregătire profesională şi metodică, Gheorghe A. M. Ciobanu a  desfăşurat o bogată activitate culturală, concretizată în sute de conferinţe, din care peste o mie au fost audiţii muzicale iar vernisaje de artă plastică, peste două sute.

Timp de 26 de ani a susţinut lunar, la Palatul Culturii din Iaşi, cicluri de audiţii muzicale. Începuturile sale literare datează din anii 1935-1947, cu poezii, apoi, mai târziu, cu nuvele (Deceneu, Egmont), teatru (Valea Uitaţilor), poeme eseistice (Cristal nocturn). A scris şi publicat numeroase lucrări instrumentale (sonatine, sonate pentru vioară şi pian) precum şi un studiu “Panorama posibilă a scructurilor muzicale modale”. Este autor al volumului de eseuri “Locul şi spiritul. Valori artistice din Roman” (1998) şi al albumului “Irimescu, între statornicie şi zbor” (Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 1999).

Multitudinea vernisajelor, comentariilor şi cronicilor artistice a condus la apariţia, în toamna lui 2004la editura bucureşteană  Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, a unui grupaj eseistic, “Scrieri”, alcătuit din cinci volume – Muzica, Litera, Plastica (2 cărţi), Varia – iar încercările sale literare juvenile, la ieşirea de sub tipar, în primăvara anului următor, a volumului “Primii fiori”, realizat la Editura romaşcană  Muşatinia.

O ultimă osteneală livrescă: “Mileniul Trei pe portativ”, Editura Muşatinia, 2006,  propune o nouă şi viitoare formulă muzicală, numită de autor: Ontifonism. De-a lungul timpului cărturarului Gheorghe A. M. Ciobanu, care a trăit sub toţi Regii României, sub Ceauşescu şi sub preşedinţii de după 1989, i s-au acordat numeroase distincţii de recunoaştere a meritelor sale precum: Ordinul Muncii, cls. a III-a (1965), Meritul Cultural (1985), Profesor Evidenţiat (1975), iar din 1997 este Cetăţean de Onoare al Muncipiului Roman. La mulţi ani, domnule profesor

Nicolae SAVA
FOTO: Editura Muşatinia