pietricica turism

După prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare, Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” din Roman a rămas cu 25 de locuri neocupate. Asta în condițiile în care, potrivit datelor puse la dispoziție de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, reprezentanții unității au fost nevoiți să respingă 28 de cereri de înscriere.

Așa cum a declarat inspectorul școlar pentru învățământ primar, Florin Dimon, cele 28 de cereri au fost făcute pentru înscrierea unor copii din afara circumscripției școlii. ”S-a ajuns în această situație, deoarece niciunul dintre cei 28 de copii nu îndeplinea criteriile prevăzute de metodologie pentru înscrierea în această etapă. Copiii sunt din afara circumscripției și, așa cum prevede metodologia, în prima etapă aceștia trebuie să îndeplinească măcar unul dintre cele 4 criterii de departajare. Nu s-a putut face departajarea, pentru că niciunul nu îndeplinea condițiile. Părinții pot reveni în etapa a doua pentru ocuparea locurilor rămase libere, dar cu respectarea acestor criterii. De asemenea, se va lua în calcul și dacă vreunul dintre ei a fost înscris la grădinița care aparține școlii, pentru a respecta principiul continuității”, a precizat inspectorul Dimon.

Potrivit metodologiei de înscriere în învățământul primar, criteriile de departaje pentru copiii din afara circuscripției școlii sunt: ”a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți; c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.” Alți părinți aflați în aceeași situație au evitat refuzul școlilor făcându-și mutație de domiciliu în circumscripția unității de învățământ pe care au dorit-o pentru copilul lor. Cum părinții în cauză nu au uzat de această ”chichiță”, vor trăi cu emoție finalul selecției, care va avea loc în etapa a doua, dacă rămân convinși că Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” este prioritară pentru educația odraselor lor. În orice caz, așa cum a mai adăugat inspectorul Dimon, toții copiii au asigurat locul în clasa pregătitoare în școlile de circumscripție, astfel încât niciun viitor boboc nu va fi lipsit de învățător. Depunerea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare pentru etapa a doua va avea loc în perioada 24-30 martie. (T. MARIAN)