pietricica turism
serbarile zapezii

SITUAȚIA PAGUBELOR PRODUSE
1. Comuna Girov
Sat Boţeşti Scurgeri de pe versanţi – 6 curţi inundate
– 6 anexe inundate
– 1 pod colmatat
– 8 podeţe afectate (colmatate)
– 0.20km DJ 156 A rigole colmatate – scurgeri torențiale, transport aluviuni
Sat Turtureşti Torent Pârâul satului – 4 beciuri inundate
– 1 pod afectat (colmatat)
– 2,00 km DN 15 D rigole colmatate – scurgeri torențiale, transport aluviuni
Sat Gura Văii Torent Pârâul Satului – 1 pod afectat (colmatat)
– 10 ha teren arabil inundat – scurgeri torențiale, transport aluviuni.
Sat Girov Pr. Bahna – 0,10 km DN- platformă drum afectată – scurgeri torențiale, transport aluviuni
Sat. Căciuleşti Scurgeri de pe versanți – 12 curţi (grădini)
– 12 beciuri inundate
– 3 km DJ 156 – platformă drum afectată
– 4 fântâni afectate -scurgeri de pe versanţi.
Total com. Girov
Pr. Bahna
Torent Pârâul satului
Scurgeri de pe versanți – 22 curţi
– 4 beciuri inundate
– 2 poduri afectat (colmatate)
– 8 podeţe afectate
– 2,1 km drum national afectat
– 3,2 km drum judetean afectat
-10 ha teren arabil afectat
– 4 fântâni colmatate – scurgeri torențiale, scurgeri de pe versanți, transport aluviuni
2 Comuna Borca
Sat Mădei Torent Jgheab Bătrân -2 curţi inundate,
-1 obiectiv social afectat (şcoală)
– 0,05 km DN 17 B afectat
– 0,200 km drum sătesc- platformă drum afectată
– 0,04 ha teren fâneţe -revărsare torent, transport aluviuni
Sat Sabasa Torent Cocozis – 0,100 km drum judeţean DJ 208 B- platformă drum afectată şi rigole colmatate -scurgeri de pe versanţi, transport aluviuni
Torent pr. Crâsmei – 0,100 km drum judetean DJ 209 B- platformă drum afectată -scurgeri de pe versanţi, transport aluviuni
Sat Pr. Pantei Torent Pr. lui Gaina – 0,100 km DN 17 B, platformă drum afectată -scurgeri de pe versanţi, revărsare torent
Total com. Borca
– 2 curţi inundate
– 1 obiectiv social afectat
– 0,15 km drum national afectat
-0,2 km drum judeţean afectat
-0,2 km drum sătesc afectat
-0,04 ha teren faneţe afectat – revărsare, scurgeri de pe versanţi, transport aluviuni

3 Comuna Farcaşa
Sat Buşmei Sc. de pe versanți,
Pr. Buşmei -12 curţi inundate
– 1 podeţ afectat (colmatat)
– 0,700 km drum comunal DC 191 – platformă drum afectată
– 1 ha teren arabil inundat
– 2 ha teren faneţe inundat
– 1.0 km albie colmatată
– 0.50 km erodare maluri – scurgeri de pe versanţi,
– creşteri de debite si niveluri
Sat Stejaru Pr. Stejaru – 2 podeţe afectate (colmatate)
– 1.0 km albie colmatată – creşteri de debite si niveluri, transport aluviuni
Scurgeri de pe versanţi – 0,1 km drum comunal DC 154- platformă drum afectată – scurgeri de pe versanţi
Total com. Farcaşa
-12 curţi inundate
– 3 podeţe afectate
– 0,8 km drum comunal afectat
– 1 ha teren arabil
-2 ha teren fânete
– 2,0 km albie colmatată
– 0.50 km eroziune maluri -scurgeri de pe versanţi, transport aluviuni
-creşteri de debite si niveluri
4. Comuna Dragomireşti
Sat Borniş scurgeri de pe versanţi – 5.150 km DJ 208 P platformă drum afectată
– 3.00 km rigole colmatate scurgeri de pe versanţi
Total Com. Dragomireşti
scurgeri de pe versanţi – 5.150 km DJ 208 P platformă drum afectată
– 3.00 km rigole colmatate scurgeri de pe versanţi
5. Comuna Petricani
Sat Petricani Scurgeri de pe versanți – 1 beci inundat; scurgeri de pe versanți
Total com. Petricani Scurgeri de pe versanți – 1 beci inundat; scurgeri de pe versanți
6. Comuna Costișa
Sat. Costișa Pârâu Dornești – 10 ha teren agricol cultivat cu porumb și soia Revărsare pârâu Dornești
Total com. Costișa
Pârâu Dornești – 10 ha teren agricol cultivat cu porumb și soia Revărsare pârâu Dornești
7. Comuna Bicaz Chei
Sat Bicaz Chei Torent Contineală – 10 curți inundate Colmatare torent Contineală și blocat tub de travesare drum comunal
Sat Ivaneș Pârâul Ivaneș – 0,03 km. mal stâng drum de servitute
– 0,03 km. terasament drum comunal Ivaneș scurgeri de pe versanți
creșteri de debite pe pârâul Ivaneș
Total Comuna Bicaz Chei
– 10 gospodării afectate
– 0,03 km. mal stâng drum de servitute
– 0,03 km. terasament drum comunal Ivaneș scurgeri de pe versanți
creșteri de debite pe pârâul Ivaneș
8. Comuna Gârcina
Sat Gârcina Scurgeri de pe versanți – 0,4 km. str. Peștera afectată
– 0,2 km. str. Magnoliei afectată
– 0,2 km. str. Pinului afectată scurgeri de pe versanți
Sat Cuiejdiu Scurgeri de pe versanți – 0,3 km. str. Imașului afectată scurgeri de pe versanți
Total Comuna Gârcina
Scurgeri de pe versanți – 0,4 km. str. Peștera afectată
– 0,2 km. str. Magnoliei afectată
– 0,2 km. str. Pinului afectată
– 0,3 km. str. Imașului afectată scurgeri de pe versanți
9. Orașul Roznov
Sat Chintinici Scurgeri de pe versanți – 1 podeț avariat
– 1 punte pietonală afectată scurgeri de pe versanți
revărsare pârâu Iapa
Total orașul Roznov
Scurgeri de pe versanți – 1 podeț avariat
– 1 punte pietonală afectată scurgeri de pe versanți
revărsare pârâu Iapa
10. Comuna Poienari
Sat Poienari Scurgeri de pe versanți – Rețea stradală afectată pe o lungime de 4 km.
– 1 pod afectat scurgeri de pe versanți
Sat Săcăleni scurgeri de pe versanți – DC 199 afectat pe o lungime de 1,5km.
– DC 81 afectat pe o lungime de 8km. scurgeri de pe versanți
Total comuna Poienari
scurgeri de pe versanți – Rețea stradală afectată pe o lungime de 4 km.
– 1 pod afectat
– DC 199 afectat pe o lungime de 1,5km.
– DC 81 afectat pe o lungime de 8 km. scurgeri de pe versanți
11. Comuna Văleni
Sat Moreni scurgeri de pe versanți – 1 șanț betonat deteriorat
– 1 curte inundată
– 1 locuință inundată
– 1 pod lemn afectat scurgeri de pe versanți
Sat Văleni Pârâul Adâncata – 1 podeț afectat
– 1 curte inundată
– 1,5 km drum comunal afectat revărsare pârâul Adâncata
scurgeri de pe versanți
Sat David scurgeri de pe versanți – 0,3km DJ 157 A afectat
– 4 locuințe inundate scurgeri de pe versanți
Sat Munteni scurgeri de pe versanți – 1 pod afectat scurgeri de pe versanți
Total comuna Văleni
scurgeri de pe versanți – 1 șanț betonat deteriorat
– 2 curți inundate
– 5 locuințe inundate
– 2 poduri afectate
– 1 podeț afectat
– 1,5 km drum comunal afectat
– 0,3 km DJ 157 A afectat
TOTAL JUDEȚ
– 48 curţi
– 5 beciuri inundate
– 3 poduri afectat (colmatate)
– 13 podeţe afectate
– 1 punte pietonală afectată
– 4 fântâni colmatate
– 1 obiectiv social afectat
– 5 locuințe inundate
– 2,25 km drum national afectat
– 8,650 km drum judetean afectat
– 16,93 km drum comunal afectat
-21,04 ha teren arabil afectat
– 0,2 km drum sătesc afectat
-2 ha teren fanete
– 2,0 km albie colmatată
– 0.50 km eroziune maluri
– 3.00 km rigole colmatate
– 30 ml. mal stâng drum de servitute
– 1 șanț betonat deteriorat

MĂSURILE LUATE DE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

În cursul zilelor de 31.05.2019 și 01.06.2019 s-au primit și retransmis la toți factorii interesați toate atenționările/avertizările hidro-meteorologice emise pentru județul Neamț.
ISU Neamț a monitorizat în permanență evoluția situației hidro-meteorologice în zonele afectate, ținând în permanență legătura cu autoritățile locale.
În urma manifestarii fenomenelor hidro-meteorologice periculoase COD GALBEN și COD PORTOCALIU, pompierii militari au acționat, astfel:
În data de 31.05.2019
1. COMUNA GIROV, SAT TURTUREȘTI – s-a acționat pentru evacuarea apei dintr-un subsol cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț;
2. COMUNA GIROV, SAT CĂCIULEȘTI – s-a acționat pentru evacuarea apei din 4 beciuri inundate cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț;
3. COMUNA FARCAȘA, SAT BUȘMEI – s-a acționat pentru evacuarea apei din 5 curți inundate cu 1 echipaj de la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț – Garda de intervenție nr. 2 Poiana Teiului;
4. COMUNA FARCAȘA, SAT FARCAȘA – s-a acționat pentru monitorizarea parâului Farcașa în zonele unde sunt 2 alunecări de teren, cu 1 echipaj de la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț – Garda de intervenție nr. II Poiana Teiului;
5. COMUNA BAHNA, SAT BAHNA – s-a acționat pentru evacuarea apei din 5 beciuri și 3 fântâni cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Roman;

În data de 01.06.2019
1. COMUNA PÂNCEȘTI, SAT PÂNCEȘTI – s-a acționat pentru decolmatarea unui podeț cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Roman;
2. MUNICIPIUL ROMAN – s-a acționat pentru scoaterea apei din subsolul judecătoriei Roman cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Roman;
3. COMUNA GIROV, SAT CĂCIULEȘTI – s-a acționat pentru evacuarea apei din 3 curți și un beci inundat cu două echipaje de la Detașamentul de Pompieri Piatra Neamț;
4. COMUNA BAHNA, SAT IZVOARE – s-a acționat pentru evacuarea apei dintr-o fântână cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Roman;
5. COMUNA FARCAȘA, SAT FARCAȘA – s-a acționat pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe cursul pârâului Farcașa în urma unei alunecări de teren, cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț – Garda de intervenție nr. II Poiana Teiului.
În data de 02.06.2019
1. COMUNA FARCAȘA, SAT FARCAȘA – se acționează pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe cursul pârâului Farcașa în urma unei alunecări de teren, cu un echipaj de la Detașamentul de Pompieri Târgu Neamț – Garda de intervenție nr. II Poiana Teiului.

SGA Neamț și CLSU Farcașa au intervenit cu 2 buldoexcavatoare și 6 lucrători pentru decolmatarea pr. Bușmei și a șanțurilor în vederea asigurării scurgerii apelor din curți.
CLSU Văleni a intervenit cu 1 buldoexcavator și o parte din personalul SVSU pentru decolmatarea șanțurilor pentru a prelua scurgerile de pe versanți și a dirija apa către zonele de colectare. S-a intervenit și pe DJ 157 A pentru a îndepărta aluviunile pentru a se putea circula.
La data raportării, în județul Neamț sunt alimentate toate localitățile cu energie electrică.
În toate localitățile afectate de situații de urgență au acționat și serviciile voluntare pentru situații de urgență.
În urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase din datele 31.05.2019 și 01.06.2019 s-au înregistrat un număr de 12 apeluri de urgență.
Începând cu data de 01.06.2019 ora 10.00 la nivelul ISU Neamț a fost activată grupa operrativă.
Începând cu data de 01.06.2019 ora 11.00, la nivelul județului Neamț a fost activat C.J.C.C.I.
În data de 01.06.2019 ora 11.00 a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care a fost adoptată Hotărârea nr. 9. privind aprobarea măsurilor pentru reducerea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate pentru intervalul 01.06.2019 ora 10.00-02.06.2019 ora 06.00. Aceasta a fost trimisă tuturor factorilor responsabili pentru punerea în aplicare.
În data de 01.06.2019 ora 18.30 a avut loc o videoconferință a ministrului afacerilor interne cu factorii responsabili din județele afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase.

SURSA: ISU Neamț