pietricica turism

Primăria Roman caută să angajeze un inspector I asistent în cadrul Direcției de Urbanism și amenajarea teritoriului – compartiment registru agricol. La concurs se pot înscrie doar cei care au studii superioare de lungă durată și vechime în specialitatea studiilor de minim un an. Pe lângă actele necesare la orice angajare, candidații trebuie să depună și o declarație pe proprie răspundere sau o adeverință prin care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică. Dosarele se pot depune până pe data de 11 martie, ora 16, la camera 21 din Primăria Roman. Proba scrisă se va susține pe 18 martie, urmând ca interviul să aibă loc pe 20 martie. (C. MATEI)