pietricica turism

primaria piatra (3)Municipalitatea pietreană anunță organizarea examenului pentru obținerea atestatului de administrator de asociație de proprietari. Concursul va avea loc pe 31 martie, începând cu ora 10, iar subiectele de testare vor fi cu precădere din Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum și din HG 1588/2007, care stabilește normele de aplicare ale acestei legi. Pentru înscrierea la concursul de atestare, candidații trebuie să întocmească un dosar (care trebuie să conțină o cerere de obținere a atestatului – formular netipizat, xerocopie după actul de identitate, un CV, xerocopii după ultimele acte de studii și certificatul de cazier judiciar – în original), dosar pe care să-l depună apoi la registratura Serviciului de Gospodărire Comunală şi Investiţii, până pe 27 martie 2015. (D. OSTAHIE)