Bilanţul activităţii Tribunalului Neamţ pe anul 2017, un material amplu, plin de cifre şi de comparaţii, conţine şi “preţul dreptăţii” sub denumirea de “total cheltuieli”: “În ce priveşte anul 2017, se remarcă o creştere pe ansamblu a sumelor aprobate prin buget faţă de 2016, pentru «Total cheltuieli», de la 29.528.791 lei, la 40.433.389 lei, respectiv cu +36,92%. Această creştere a avut loc atât la titlul I – «Cheltuieli de personal», fiind justificată exclusiv de faptul că în anul 2017 s-au recunoscut anumite drepturi salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti (indexările de 5%, 2% şi 11% aferente anului 2007), motiv pentru care s-au emis ordine şi decizii de salarizare cu o valoare de referinţă sectorială de 445,50 lei, mult mai mare decât cea recunoscută în anul 2016, dar s-a plătit şi contravaloarea despăgubirilor civile aferente anului 2017, despăgubiri civile plătite într-o singură tranşă în anul 2017, în luna octombrie, precum şi contravaloarea titlurilor executorii devenite executorii în anul 2017, precum şi la titlul XIII «Active nefinanciare», scăderea fiind justificată de faptul că lucrările de execuţie la Palatul de Justiţie Neamţ în anul 2017 au fost sistate, contractul a fost încheiat la data de 31.03.2017. Fondurile aprobate în buget au avut ca destinaţie doar finalizarea lucrărilor de conservare a acestui obiectiv, în vederea predării către Compania Naţională de Investiţii”.

Având în vedere că lucrările de la Palatul de Justiție au intrat în conservare, instanța va continua să funcționeze, pe termen nedeterminat, în imobilul închiriat. Și, după cum arată cifrele, funcționează. Anul trecut au fost 8.466 de dosare nou intrate, volumul total de activitate însemnând 13.196 dosare. Astfel, comparativ cu anul 2016, când a fost de 558 dosare/judecător, în 2017 a fost o medie de 583,1 dosare/judecător. A crescut, în special, numărul dosarelor legate de proprietatea intelectuală,  dar și cel al dosarelor penale, al celor de contencios-administrativ, al litigiilor de muncă și al celor de faliment. Scăderile mai importante s-au înregistrat la dosarele civile  și cele în materie de minori şi familie

“Cu privire la indicatorul «Rata de soluționare a cauzelor», din analiza datelor din aplicația STATIS ECRIS, s-a constatat că Secția I civilă a soluționat 4.754 dosare, raportat la cele 4.763 cauze noi, intrate în anul 2017, secția înregistrând o operativitate de 99,81%, și, respectiv gradul de eficiență  «SATISFĂCĂTOR», Cu privire la indicatorul «Durata medie de soluționare», în anul 2017, Secția I civilă s-a încadrat în gradul de eficiență «FOARTE EFICIENT», deoarece cele 4.754 dosare au fost soluționate în 6,1 luni”, se arată în materialul de bilanț.

În anul 2017, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal s-a încadrat în gradul de performanţă “eficient”, iar Secția Penală, la gradul “foarte eficient”. Hotârările judecătorești pronunțate de Tribunalul Neamț au fost atacate în proporție de 32,72%, respectiv 2.772 hotărâri, raportat la numărul de 8.470 hotărâri pronunțate,  însă din cele atacate au fost desființate doar 343. Tribunalul Neamţ, în anul 2017, a fost înscris în statul de funcţii un număr total de 32 posturi de judecător, din care 27 de posturi pentru funcţii de execuţie şi 5 posturi pentru funcţii de conducere. Nu au existat acţiuni disciplinare pornite împotriva judecătorilor si nici situaţii care să ducă la pornirea unor astfel de acţiuni. De asemenea, nu au existat cazuri de indisciplină în rândul personalului auxiliar de specialitate și, implicit, nu au existat nici sancţiuni disciplinare/penale. (C.M.)