Noul regulament privind ”gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, seceta hidrologică, precum și incidente/accidente la construcțiile hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”, un document complex după cum îi spune și numele, a fost prezetat astăzi, 20 august, într-o conferință de presă, organizată de conducerea SGA Neamț. Este de remarcat faptul că noul regulament este făcut după modelul practicat deja la nivelul județului Neamț în caz de inundații, un model care s-a dovedit funcțional – consideră Ion Păvăleanu, directorul SGA Neamț -, care a precizat că în ultimii 3 ani a avut o colaborare foarte strânsă cu serviciile voluntare pentru situații de urgență din teritoriu.

Față de regulamentul anterior, cel actual definește foarte clar termenii specifici, tipurile de risc și riscurile asociate, iar pentru fiecare tip de risc stabilește autoritățile responsabile și domeniile de acțiune. Așa se face că acum apar în ecuația inundațiilor instituții care, aparent, nu ar avea nicio legătură cu fenomenul, cum sunt de exemplu Ministerul Public, Ministerul Culturii și Identității Naționale sau Ministerul Educației.

Important este, de asemenea, că au fost stabilite clar obligațiile care revin deținătorilor de baraje și diguri și au fost stabilite condițiile în care este vorba despre situații de atenție, de alertă și de pericol.

Foarte clar au fost stabilite și atribuțiile prefectului, în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, dar și ale președintelui Consiliului Județean, care ocupă funcția de vicepreședinte în cadrul aceluiași comitet.  De asemenea directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor va fi comandant al intervenției, iar șeful SVSU agent de inundații.

Dincolo de calități și atribuții, contează foarte mult timpul în care se fac raportările către autoritățile centrale, pentru că în funcție de aceste raportări se acordă banii pentru înlăturarea efectelor și refacerea lucrărilor hidrotehnice sau a clădirilor afectate de inundații.

C.M.