pietricica turism

* sub numele prețios de CLUSTER, acesta ”se înființează cu tema turism cu specific local”

S-a hotărât, prin votul consilierilor, ca municipiul Piatra Neamț să participe ca membru fondator la clusterul ”Ținutul Neamțului”, entitate ce urmează să apară prin demersurile unui grup de inițiativă din care face parte și city-managerul Bogdan Pușcașu. Acesta, ”în calitate de reprezentant al grupului de inițiativă pentru înființarea unui cluster local, grup format din IMM-uri, o asociație de turism (ANTREC), un producător agricol, o organizație catalizator (Casa Verde a Dunării, cu sediul în Brașov) și doi facilitatori externi (Camera de Comerț și Industrie Neamț și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est), s-a ocupat de demersurile pentru ca Piatra Neamț să adere la cluster, după modelul deja consacrat prin alte colțuri de Românie”.

Potrivit oficialilor Primăriei Piatra Neamț, clusterul ”Ținutul Neamțului” ”se înființează cu tema turism cu specific local (în toate formele lui specializate, cum ar fi rural, urban, cultural, istoric, ecumenic, de aventură, de afaceri, de tratament, etc., inclusiv produse și servicii cu specific local sau tradiționale, natural/bio, etc.)”

De ce se asociază orașul în cluster? Spun tot cei de la primărie, într-un limbaj ușor prețios, dar elocvent: ”impulsul dat de posibilitatea accesării fondurilor europene de către asocieri; firmele dintr-un cluster colaborează, dar sunt stimulate în același timp să fie competitive; sporirea vizibilității și influența crescută în sectorul de activitate”, plus posibilitatea unor scheme de finanțare, plus ”dezvoltare prin accesul la fluxul de informații”, care ”reprezintă justificarea necesară pentru ca o entitate administrativă, asociativă, de educație sau de afaceri, să devină membru al unui cluster”.

În aceeași hotărâre a consilierilor locali de la Piatra sunt enumerate și beneficiile clusterului ”Ținutul Neamțului”: ”dezvoltarea afacerilor existente prin intermediul asocierii si networking-ului adus de cluster, poate și va conduce la cresterea veniturilor la bugetul local; aplicarea, de către cluster, (pe bază de proiecte) atât la fondurile respectiv programele operaționale naționale finanțate de UE, cât și direct la finanțatori externi, oferă posibilitatea de atragere de fonduri europene în zona de interes; crearea de oportunități de inovare, cercetare, investiții, de noi locuri de muncă, prin inițiativele antreprenoriale din cadrul cluster-ului”.

În esență, avem de-a face cu o idee bună – în accepțiunea și definiția economiștilor de renume mondial, precum Michael Porter, clusterele sunt ”concentrări geografice de instituţii şi companii interconectate, dintr-un anumit domeniu”, dar care cuprind și industrii înrudite şi alte entităţi importante din punct de vedere al concurenţe, unele incluzând chiar instituţii guvernamentale, universităţi, agenţii de standardizare, think tank-uri, furnizori de instruire profesională şi patronate, care asigură instruire specializată, educaţie, informaţie, cercetare şi suport tehnic. În accepțiunea UE, îmbrățișată și de legislația românească, clusterul reprezintă un grup de firme, actori economici conecşi şi instituţii localizate într-o proximitate geografică, care au ajuns la gradul de mărime necesar dezvoltării de expertiză specializată, servicii, abilităţi şi furnizori. În ce măsură se va putea armoniza și optimiza definiția cu realitatea județului Neamț, rămâne de văzut. Având în vedere că primul băț în roate a apărut deja, că city-managerul Bogdan Pușcașu a cerut administrațiilor locale ce vor fi parte în clusterul “Ținutul Neamțului” oameni măcar cât de cât pregătiți în domeniu, pe care să-i specializeze, dar nu i-a primit fiindcă, aparent, ei nu există, s-ar putea dovedi mai greu decât scrie în proiectul consilierilor de la Piatra.

Dana OSTAHIE