0:00

Pensiile au restituit 31 milioane lei, ZCH NEWS - sursa ta de informații

În conformitate cu prevederile OUG 17/2012, HG 850/2012 şi Ordinul MFP 772/2012, în perioada iunie 2012 – septembrie 2013, Casa de Pensii Neamţ a restituit, din oficiu, către titularii drepturilor de pensie aflaţi în evidenţă sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete, rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie, care depăşeşte nivelul de 740 lei. Restituirea s-a realizat în tranşe lunare egale, suma totală transmisă la nivelul judeţului, de către CJP Neamţ către titulari, fiind de 31.966.140 lei. Plata sumelor s-a realizat către titularii drepturilor de pensii, fiind efectuată împreună cu drepturile de pensie aferente fiecărei luni, conform tranşelor stabilite prin actele normative menţionate anterior. Potrivit articolului 120 al Legii 263/2010, sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. Având în vedere că restituirea sumelor a vizat titularii aflaţi în plată la data intrării în vigoare a OUG 17 – 18 mai 2012, în cazul decesului acestora drepturile de pensie lunare, cât şi suma ce i se cuvenea a fi restituită aferentă lunii în care s-a produs decesul au fost plătite persoanelor îndreptăţite – soţ supravieţuitor, copii, părinţi sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun, doar în situaţia în care titularul nu a încasat aceste drepturi până la data decesului. (N.S.)

Articolul precedentAutorităţi cu emoţii
Articolul următor“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, la Dumbrava Roşie