pietricica turism

Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț, în parteneriat cu Camera de Comerţ Neamț au depus proiectul ”Parteneriat activ – șansa reală în incluziunea socială”, promotorul proiectului fiind CCI Neamț, în cadul apelului de proiecte ”Coerent”, finanțat prin mecanismul financiar al SEE 2009 – 2014. Proiectul își propune, prin intermediul celor trei obiective ale sale și 11 activități ce se vor derula în paralel, să realizeze aplicarea unor soluții viabile de îmbunătățire a măsurilor de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile și creșterea gradului de intervenție al factorilor cu responsabilități în acest domeniu.

”Grupul țintă este constituit din 500 de persoane, din care 100 de rromi. Acesta este structurat pe două categorii de beneficiari direcți. Astfel Grupul țintă 1 este format din reprezentanți ai autorităților, instituțiilor publice, cu responsabilități sau interesați de inițierea sau sprijinirea unor măsuri de combatere a discriminării de orice fel, la care se adaugă ONG-uri, reprezentanți ai sectorului privat și alte entități interesate. Grupul țintă 2 este format din persoane care aparțin grupurilor vulnerabile care se confruntă cu discriminarea și excluziunea socială. În urma acțiunilor de infomare, 340 de persoane vor avea posibilitatea de a opta pentru participarea la cel puțin una din activitățile de informare și consiliere, sesiuni de formare formală și informală, seminarii sau grupuri de lucru”, a declarat  Adrian Grigoraș, viceprimar al municipiului Piatra Neamț. Prin intermediul acestui proiect se crează un parteneriat public privat la care participă inițial 35 de entități publice sau private, cu posibilitatea de lărgire, prin aderarea la alte structuri. (I.C.)