pietricica turism
serbarile zapezii

Camera Deputaţilor a adoptat, în şedinţa de miercuri, 27 februarie, proiectul de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), act normativ care fusese deja aprobat de Senatul României în noiembrie 2018. Succint, “cele 8 direcţii generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează şi devin, prin divizare, direcţii ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti”. De asemenea, “se înfiinţează direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu sediul în municipiile reşedinţă de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică”, potrivit proiectului adoptat.

“Atribuţiile direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se preiau de către direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit ariei teritoriale de competenţă. (…)Personalul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se preia şi se reîncadrează la direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii”, se menţionează în acelaşi document.

Textul adoptat mai prevede că se înfiinţează Direcţia Generală a Vămilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, care se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. Varianta adoptată de Senatul României (pdf): [gview file=”https://zch.ro/wp-content/uploads/2019/03/anaf-reorganizare-aprobare-senatul-romaniei.pdf”] (M. CONSTANTINESCU)