pietricica turism

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează un concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacantă, de şef serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate, Achiziţii Publice şi Probleme de Gospodărie Comunală.

Postul este oferit în cadrul Primăriei Comunei Agapia din judeţul Neamţ. Candidaţii care aspiră la funcție trebuie să aibă: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţelor economice și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puțin 2 ani.

Concursul ar urma să aibă loc la jumătatea lunii martie, respectiv, 14 martie 2014, la ora 10.00, când se va susține proba scrisă, urmând ca data și ora interviului să fie comunicate ulterior. Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din str. Eforie nr. 5, Sector 5, Bucureşti dar şi la numărul de telefon 0374/112.726. (I.H.S.)