Adrian Alui Gheorghe

Biblioteca Judeţeană revine în atenţia celor interesaţi de capitolul special din istoria culturii româneşti care se referă la cartea veche, prin noua ediţie a catalogului „Cartea românească veche în biblioteca Kirileanu Piatra Neamţ. Lucrarea, datorată regretatului profesor Mircea Filip, devotat cercetător al veritabilelor comori ale patrimoniului cultural care sunt cărţile vechi româneşti, este o ediţie revizuită a celei apărută în 1970. Actualul catalog face cuvenitele reparaţii faţă de consistentul volum de însemnări manuscrise ce se regăseşte îndeobşte, ca preţios supliment valorizator, în cărţile vechi româneşti, acestea neputând fi prezentate, la momentul primei ediţii, în integralitatea lor, din cauza puternicei încărcături religioase.  Referindu-se la utilitatea unui asemenea demers editorial, Adrian Alui Gheorghe, directorul Bibliotecii Judeţene Neamţ, precizează în prefaţa lucrării: „Efortul şi profesionalismul profesorului Mircea Filip au fost răsplătite prin desele citări în rândul specialiştilor, prin raportările făcute în timp de către specialişti şi cititorii ocazionali, fiind o poartă de intrare în lumea fascinantă a unui univers care nu-şi epuizează lesne înţelesurile şi subînţelesurile”.  (N.S.)