reclama autocenter

declaratie avere

Potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de Urgență nr. 71/2013, publicată în “Monitorul Oficial” nr.388 din 28.06.2013, competența de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la capitolul  II şi III din  titlul IX, 2 al Codului Fiscal, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 iulie 2012 se menține la nivelul caselor teritoriale de pensii până la data de 31 decembrie 2013, aflăm de la directorul executiv al Casei de pensii Neamţ, Cezar Aanegroae. Persoanele care în perioada 1 ianuarie 2008-1 iulie 2012 au obţinut, în mod exclusiv, venituri provenite din activităţi profesionale sau comerciale – în calitate de  membri ai întreprinderii individuale,  întreprinderii familiale, persoane fizice autorizate – sunt obligate să se asigure prin depunerea la casa teritorială de pensii a unei declaraţii de asigurare. În acest sens, Casa de Pensii Neamţ a notificat 3.541 persoane fizice care figurau în evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Neamţ cu venituri realizate, altele decât cele de natură salarială. Ca urmare a acestei acţiuni, până la această dată, 1.147 persoane fizice au depus declaraţiile individuale de asigurare în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, pentru restul persoanelor notificate fiind în curs de clarificare natura veniturilor realizate și, implicit, obligativitatea depunerii declarației de asigurare în cadrul sistemul public. Menționăm că nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare constituie contravenţie (art. 144, lit. b din Legea nr. 263/2010) şi se sancţionează cu  amendă de la 500 lei la 1.000 lei . (N.S.)

Articolul precedentGrila diferențiata de salarizare
Articolul următorO nouă culegere de folclor din Neamţ