pietricica turism

rafturi supermarketIndicele preţurilor de consum (IPC) pentru luna noiembrie 2014, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii şi rata medie lunară a inflaţiei se prezintă astfel, conform buletinului statistic, emis de Direcţia de Statistică Neamţ (numerele din tabele sunt exprimate în procente:

Indicele preţurilor de consumîn luna noiembrie 2014faţă de:Rata medie lunară a inflaţieiîn perioada:
Octombrie2014Decembrie2013Noiembrie20131.I.–30.XI.20141.I.–30.XI.2013
TOTAL99,81100,93101,260,10,1
Mărfuri alimentare x)99,7399,3599,97-0,1-0,2
Mărfuri nealimentare99,73101,77101,930,20,3

Servicii

100,16101,99102,190,20,3

x) inclusiv băuturi

Creştere faţă de luna octombrie 2014 s-a înregistrat la grupa servicii, tarifele fiind mai mari cu 0,16%, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, creşteri semnificative s-au înregistrat la:

transport interurban aerian+0,30
telefon+0,30
igienă şi cosmetică+0,27
îngrijire medicală+0,18

S-au înregistrat şi tarife uşor mai mici faţă de luna octombrie 2014 la:

transport interurban rutier-0,05
transport interurban auto-abonamente-0,03
apă, canal, salubritate-0,02
plata cazării în unităţi hoteliere-0,02

La grupa mărfuri alimentare, preţurile au fost mai mici (-0,27%) faţă de nivelul celor din luna precedentă, pe total grupă, iar în cadrul acesteia, scăderi mai accentuate s-au înregistrat la:

citrice şi alte fructe meridionale-8,87
cartofi-3,07
alte legume şi conserve de legume-2,38
zahăr-1,87
fasole boabe şi alte leguminoase-1,29
ulei comestibil-0,48

S-au înregistrat şi preţuri mai mari faţă de luna octombrie 2014, mai importante fiind creşterile la:

ouă+7,58
lapte de vacă+0,53
miere de albine+0,38
fructe proaspete+0,37

La grupa mărfuri nealimentare, scăderea cu 0,27% a fost determinată, în principal, de scăderea preţurilor la energie termică şi la combustibili cu 1,92%, respectiv cu 1,66%, restul produselor nealimentare urmărite înregistrând o uşoară majorare a preţurilor, mai importante fiind creşterile înregistrate de:

încălţăminte din piele+0,48
tricotaje+0,26
confecţii+0,25