aleho
pietricica turism

tg canapele gunoi 02Administrația publică a orașului Târgu-Neamț supune dezbaterii publice un proiect de hotărâre cu privire la majorarea tarifelor prestate de SC ECO TG SRL pentru activitățile de colectare, transport și depozitare temporară a deșeurilor. Proiectul poate fi studiat la sediul primăriei Biroul 5 și la sediul SC ECO TG SRL de pe strada Ștefan cel Mare nr. 48 B și pe site-ul primăriei www.primariatgneamt.ro la rubrica Dezbateri Publice – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. Recomandările scrise ale cetățenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Biroul Registratură – camera 4, transmise la numărul de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail: [email protected], până pe data de 23.01.2015. Materialele transmise vor purta mențiunea pe plic: „Recomandare la proiect de act normativ”. (C.T. STURZU)