pietricica turism

pensii neamt ghiseuÎn cazul decesului unei persoane, urmaşii acestuia pot beneficia de o pensie dacă cel care a murit era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Așadar, cei care au dreptul la pensia de urmaș sunt copiii și soțul supraviețuitor.

COPII: până la vârsta de 16 ani; dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit până la 16 ani sau până la 26 ani, dacă îşi continua studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

În situaţia în care au depăşit vârsta de 16 ani, copiii beneficiari ai unei pensii de urmaş trebuie să depună la fiecare început de an școlar dovada continuării studiilor (o adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ), însoţită de un cupon de pensie, și trebuie depuse în original, la sediul Casei Județene de Pensii Neamţ sau poate fi transmisă prin poştă.

SOŢUL SUPRAVIEŢUITOR are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, până la împlinirea vârstei de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani. Dacă a fost de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

De asemeni, soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an. Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut. De asemenea, soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute mai sus, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

Potrivit datelor statistice ale Casei Județene de Pensii Neamţ de acest drept beneficiază 17.648 persoane din judeţul Neamţ. (Oana IOSUB-TOMA)