Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc a depus, din calitatea de deputat, peste 15 amendamente la proiectul Legii Bugetului de stat care au legătură directă cu județul Neamț. PNL și parlamentarii liberali au depus în total peste 350 de amendamente la proiectul Legii bugetului de stat și 5 amendamente la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale.

Unul dintre amendamentele importante susținute de PNL se referă la repartizarea 100% a impozitului pe venit către autorităţile locale, după cum urmează: 20% la bugetul local al judeţului, 58% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 22% în contul distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice – pentru a compensa pierderile de resurse bugetare în urma diminuării impozitului pe venit de la 16% la 10%. Este vorba de sume care aparțin comunităților locale, fiind generate de oamenii care muncesc în respectivele comunități, care sunt folosite pentru dezvoltare și îmbunătățirea calității vieții lor.

”Alături de colegii parlamentari din PNL am inițiat și depus amendamente care se referă la finanţarea corespunzătoare a Autostrăzilor Unirii: Sibiu-Piteşti și Iaşi-Târgu Mureş. Ca parlamentar al regiunii Moldovei consider în continuare că este esențial ca lucrările la construcția Autostrăzii Unirii să demareze cât mai curând. De asemenea, am depus mai multe amendamente care prevăd dezvoltarea mai multor investiții în comunele din județul Neamț. Preocuparea mea pentru nemțeni și pentru dezvoltarea județului este constantă și susținută de acțiuni concrete”, a declarat președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc.

Amendamentele Partidului Național Liberal pe Legea bugetului de stat pentru anul 2018 sunt următoarele:

 • Diminuarea deficitului bugetar cu 0,8% din PIB, pentru respectarea prevederilor europene în materie de deficit, prin creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare;
 • Repartizarea 100% a impozitului pe venit către autorităţile locale, după cum urmează: 20% la bugetul local al judeţului, 58% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 22% în contul distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice – pentru a compensa pierderile de resurse bugetare în urma diminării impozitului pe venit de la 16% la 10%. Este vorba de sume care aparțin comunităților locale, fiind generate de oamenii care muncesc în respectivele comunități, care sunt folosite pentru dezvoltare și îmbunătățirea calității vieții lor.
 • Amânarea, cu 2 ani, a transferului de contribuţii în sarcina exclusivă a angajatului, pentru a asigura creşterea cu 25% a salariilor nete din sectorul public şi pentru a permite majorări ale salariilor din sectorul privat, iar nu pentru a fi diminuate.â
 • Amânarea, cu 2 ani, a măsurii Split TVA, astfel încât în acest răstimp OUG să fie respinsă în Parlament.
 • Majorarea punctului de pensie, aşa cum prevede Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 şi nu de la 1 iulie 2018. Este un drept legal al pensionarilor de actualizare a punctului de pensie cu rata inflației și creșterea salariului mediu brut. În toți anii din urmă actualizarea era operată începând cu 1ianuarie. În caz contrar, chiar cu majorarea de la 1 iulie cu 10% promisă de PSD, pensiile vor beneficia de o majorare cu 30% mai mică decât cea la care sunt îndreptățiți pensionarii.
 • Eliminarea supra-accizei la carburanţi şi revenirea la nivelul accizelor de la data de 1 august 2017. Măsura trebuie să ducă la o diminuare a prețurilor la combustibili.
 • Suspendarea prevederilor OG nr. 4/2017, pentru un termen de 3 ani, prin care s-a impus suprafiscalizarea contractelor cu normă parţială de timp (part-time) la nivelul salariului minim brut în plată pe economie.
 • Suspendare prevederilor OUG nr. 60/2017, pentru un termen de 3 ani, prin care au fost lezate unele facilităţi ale persoanelor cu handicap.
 • Suspendarea unor prevederi ale OUG nr. 82/2017 în scopul majorării contribuţiei la Pilonul 2 de pensii administrate privat, la 6%.
 • Acordarea, pentru prima dată, în baza art. 8 din Legea nr. 1/2011 a 6% din PIB pentru educaţie.
 • Finanţarea, din bugetul asigurărilor de şomaj, a 5000 de locuri de muncă, în baza unei facilităţi prevăzute de legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă.

Amendamentele PNL la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018:

 • Majorarea punctului de pensie, aşa cum prevede Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 şi nu de la 1 iulie 2018.
 • Majorării contribuţiei la Pilonul 2 de pensii administrate privat, la 6%.

Amendamentele PNL la Anexa 3 – principalii ordonatori de credite:

 • Finanţarea corespunzătoare a Autostrăzilor Unirii: Sibiu-Piteşti și Iaşi-Târgu Mureş.
 • Finanţarea mai multor programe în domeniul educaţiei: Şcoală după şcoală, Alimentaţie sănătoasă în şcoli, burse profesionale, contul educaţional.
 • La sănătate, am propus o finanţare mai bună din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru: asigurarea stocurilor de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, pentru asistenţă medicală primară, pentru medicină de familie şi pentru transferuri de capital şi investiţii în infrastructura spitalicească.

Amendamentele deputatului Mugur Cozmanciuc:

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 450,561 mii lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa si canalizare, sat Valea Seacă, comuna Bălțatești, județul Neamț

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Proiect necesar pentru îmbunătățirea confortului și a

modului de viață al cetățenilor

din comuna Gherăiești.

 

 

Sursa finanțare:

Redistribuirea sumei de 450,561 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 1.375,126 mii lei pentru extinderea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public în comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț.

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Comunitatea locală are dreptul să beneficieze de standarde de viață specifice secolului în care trăim, mai ales că iluminatul public are rolul de a asigura atât orientarea cât și circulația în siguranță a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, sporind gradul de securitate pentru cetățeni.

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 1.375,126  mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 377,522 mii lei pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public in comuna Tazlău, județul Neamț

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Comunitatea locală are dreptul să beneficieze de standarde de viață specifice secolului în care trăim, mai ales că iluminatul public are rolul de a asigura atât orientarea cât și circulația în siguranță a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, sporind gradul de securitate pentru cetățeni.

 

Sursa finanțare:

Redistribuirea sumei de 377,522 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 514,122 mii lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public stradal, comuna Gherăești, județul Neamț

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Comunitatea locală are dreptul să beneficieze de standarde de viață specifice secolului în care trăim, mai ales că iluminatul public are rolul de a asigura atât orientarea cât și circulația în siguranță a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, sporind astfel gradul de securitate pentru cetățeni.

 

Sursa finanțare:

Redistribuirea sumei de 514,122 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 1.936,167 mii lei pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Moldoveni, județul Neamț

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Comunitatea locală are dreptul să beneficieze de standarde de viață specifice secolului în care trăim, mai ales că iluminatul public are rolul de a asigura atât orientarea cât și circulația în siguranță a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, sporind astfel gradul de securitate pentru cetățeni.

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 1.936,167 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 4.547,405 mii lei pentru reabilitare și modernizare poduri, podețe și punți în comuna Boghicea, județul Neamț

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

 

Reabilitarea acestor obiective este necesară pentru comunitatea locală care are dreptul să beneficieze de căi acces specifice secolului în care trăim.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 4.547,405 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 15.000 mii lei în vederea întroducerii  rețelei de apă și canalizare în satul Pildești, comuna Cordun, Județul Neamț

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

 

În momentul de față locuitorii din satul Pildești nu beneficiază de o rețea de apă și canalizare.

 

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 15.000  mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 5.368,759 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri locale” în comuna Dragănești, Județul Neamț.

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 5.368,759 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 2.757,695 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” în localitățile Moldoveni și Hociungi, comuna Moldoveni, județul Neamț.

 

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 2.757,695 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 –  – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 7.018,898 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” în comuna Borca, Județul Neamț

 

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 7.018,898 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 5.400 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” în comuna Văleni, județul Neamț.

 

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 5.400mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 5.008,978 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” în comuna Tămașeni, județul Neamț

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 5.008,978 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 5.557,149 mii lei pentru obiectivul de investiții modernizarea infrastructurii

rutiere de interes local în comuna Grințies, județul Neamț

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 5.557,149 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 4.266  mii lei pentru obiectivul de investiții ”Modernizare străzi rurale”, comuna Țibucani , județul Neamț

 

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Se doreşte crearea unor condiţii moderne de tranzit local. Investitie necesara dezvoltarii ulterioare a zonei.

 

 

Sursa finanțare:

Redistribuirea sumei de 4.266  mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 4.954,407 mii lei pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea

școlii gimnaziale nr.1, comuna Dumbrava Roșie, județul Neamț

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Proiect necesar pentru îmbunătățirea condițiilor pentru educarea copiilor din comunitatea locală Dumbrava Roșie.

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 4.954,407 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 2.757,695  mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Școalii Gimnaziale din comuna Moldoveni, județul Neamț

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Proiect necesar pentru îmbunătățirea condițiilor pentru educarea copiilor din comunitatea locală Moldoveni.

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 2.757,695 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 9.847 mii lei pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii gimnaziale ”Vasile Conta”, comuna Ghindăoani, județul Neamț

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Proiect necesar pentru îmbunătățirea condițiilor pentru educarea copiilor din comunitatea locală Ghindăoani.

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 9.847 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI

Anexa nr. 3/15 – Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 – Programul Naţional de Dezvoltare Locală

 

Se propune alocarea sumei de 2.290,641 mii lei pentru construire Sediu Primărie în comuna Gherăești, județul Neamț.

 

 

 

Autor:

Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților și Senat

Suma solicitată este necesară pentru realizarea obiectivului de investiții. Finanțarea din bugetul local este insuficientă și se impune ca acest obiectiv să fie finanțat prin bugetul de stat.

 

 

Sursa finanțare:

Diminuarea cu suma de 2.290,641 mii lei din creditele bugetare prevăzute la Anexa nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – ACTIUNI GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI