pietricica turism

vacanta

Legea nr. 94 din 1 iulie 2014 privind acordarea tichetelor de vacanță a fost publicată în Monitorul Oficial. Acest act normativ conține o serie de prevederi ce modifică modul de acordare și cuantumul tichetelor de vacanță.

Pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanţă. Acestea se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţieîn bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

Societățile la care statul roman este acționar, precum și regiile autonome indiferent de forma de coordonare/subordonare pot acorda angajaţilor proprii prime, cu ocazia plecării în concediul de odihnă, numai sub forma voucherelor de vacanţă, în conformitate cu prevederile anterioare

Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub formă de vouchere de vacanţă reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal. Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă.

Voucherele de vacanţă sunt emise de către Autoritatea Naţională pentru Turism numai în sistem on-line. Fiecare voucher are valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în care a fost emis.

În ceea ce privește regimul fiscal, este important de reținut că: sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin H.G. nr.871/2013 este de 900 lei, începând cu data de 01.07.2014; voucherele de vacanţă reprezintă venituri impozabile din punct de vedere al impozitului pe venit; pentru voucherele de vacanţă nu se datorează contribuţii sociale obligatorii.

(V.B.)