pietricica turism

ajutor social

Prin articolul IV din OUG nr. 40 din 18 iunie 2014, statul român încearcă să dea o mână de ajutor agricultorilor care au fost loviți de diferite calamități. Potrivit acesteia, se anulează, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere. Beneficiarii acestei măsuri trebuie să îndeplinească simultan trei condiții: impozitul a fost stabilit pe bază de normă de venit; pentru producția agricolă nu au fost încheiate polițe de asigurare; producţia a fost calamitată mai bine de 30%. Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producător agricol şi unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială, întocmite de comisiile locale pentru situaţii de urgenţă, constituite prin ordin al prefectului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

În scopul prevăzut anterior, organul fiscal emite decizie de anulare a impozitului şi, după caz, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, chiar dacă împotriva actelor administrative fiscale prin care au fost stabilite s-au exercitat ori nu căi de atac.

Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere și care au efectuat plata creanţelor fiscale anulate potrivit articolului IV din OUG nr. 40/2014, au dreptul la restituirea sumelor achitate.

Această măsură îi va ajuta pe acei fermieri care, în anul 2013, au pierdut o parte importantă a recoltei din cauza calamităților naturale și care, în plus, mai și datorau statului bani pe produse ce nu puteau fi valorificate. Având în vedere condițiile climei din țara noastră în acest an, se pare că o astfel de măsură ar fi binevenită și pentru perioada următoare.

(V.B.)