lei

Potrivit legii 416/2001 familiile și persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social. Până la începutul acestui an, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei, pentru acordarea venitului minim garantat, se luau în considerare toate veniturile membrilor familiei, inclusiv cele care proveneau din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportau dar și din obligații legale de întreținere și alte creanțe legale. Începând cu luna ianuarie însă criteriile de acordare a acestor ajutoare bănești s-au modificat dând dreptul și altor persoane să primească venitul minim garantat. Potrivit reprezentanților Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț numărul beneficiarilor de ajutor social din municipiul reședință de județ va crește.

”De la aceste obligații legale erau exceptate bursele de studiu și cele sociale, dar și sprijinul financiar ce se acorda elevilor în cadrul programului național Bani de liceu. Prin modificarea normativelor acum vor fi exceptate și alocația pentru susținerea familiei, bugetul personal complementar prevăzut de legea 448/2006 și ajutoarele de stat pentru producătorii agricoli. Conform prevederilor legale, odată stabilit dreptul la ajutorul social, titularul acestui ajutor are obligația de a depune o declarație pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia. Această declarație va conține obligatoriu datele de identificare ale titularului și membrilor familiei și va fi depusă din 3 în 3 luni la primărie, până acum respectiva declarație depunându-se la 6 luni”, a precizat viceprimarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Grigoraș.

În plus, potrivit noilor normative, anchetele sociale dispuse de primari se vor desfășura la 6 luni și nu la fiecare 3 luni sau de ori câte ori era nevoie. Pentru a-și putea menține dreptul la ajutor social trebuie să-și achite taxele și impozitele pentru bunurile deținute până la data de 31 martie, în caz contrar aceștia riscând suspendarea ajutorului cu luna aprilie. Mai mult decât atât, noua lege mai prevede că persoanele singure, care se ocupă de creșterea și îngrijirea unuia sau mai multor copi, că nu sunt obligate să achite taxele și impozitele locale fără a-și pierde dreptul la ajutor social. La sfârșitul lunii decembrie 2013, 237 de familii din Piatra Neamț erau beneficiare de ajutor social din care 107 efectuează- ore de muncă în folosul comunității. Restul fie au drepturile suspendate pentru neefectuarea respectivelor ore de muncă fie sunt scutite din motive de sănătate sau au depășit limita de vârstă. (I. CĂLIN)