pietricica turism

Bacău

Economist IA – Clubul Sportiv Municipal Bacău

Asistent registrator IA și consilier gradul II (2 posturi) – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău

Asistent medical debutant (2 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” din Oneşti

Inginer sistem – 0,5 normă – Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Bacău

Șofer microbuz școlar – Primăria Comunei Strugari, Judeţul Bacău

Infirmier și îngrijitor (5 posturi) – Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău

Muncitor calificat – fochist – Şcoala Gimnazială „Costachi S. Ciocan“, Comăneşti

Muncitor necalificat (2 posturi) – Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca“ Oneşti, judeţul Bacău

Mediator școlar (2 posturi) – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău

Croitor (4 posturi) – Unitatea Militară 02290 Hemeiuş

Administrator I – Serviciul Local „Eco Valea Muntelui” Comănești, județul Bacău

Funcții contractuale – Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău

Botoșani

Muncitor calificat și îngrijitor (2 posturi) – Liceul „Alexandru Cel Bun” din Botoşani

Îngrijitor I cu 0,5 normă – Palatul Copiilor Botoşani

Asistent medical generalist debutant – Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani

Consilier debutant – Primăria Comunei Concești

Administrator financiar – Școala Gimnazială „Mihai Constantineanu” din Dorobanți, județul Botoșani

Îngrijitor – Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuță”, Șendriceni

Administrator financiar (0,5 normă) – Școala Gimnazială nr. 1, Prăjeni, județul Botoșani

Infirmieră – Direcţia de Asistenţă Socială din Botoşani, județul Botoșani

Iași

Asistent medical debutant PL/S (2 posturi) – Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Cuza Vodă” din Iaşi

Secretar – Școala Profesională Cristești, județul Iași

Îngrijitor debutant – 0,5 normă – Școala Gimnazială Soci, comuna Miroslovești, județul Iași

Îngrijitor – Școala Profesională Cristești, județul Iași

Bucătar – Primăria Comunei Ion Neculce, Judeţul Iaşi

Psiholog stagiar – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi

Asistent medical (54 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi

Asistent medical șef (3 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi

Brancardier, infirmieră, îngrijitoare (59 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi

Economist specialist IA, secretar, șef birou, muncitor calificat (7 posturi) – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“, Iaşi,

Muzeograf (S) – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi

Informatician debutant – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion lonescu de la Brad“ din Iaşi

Paznic – Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” din lași

Paznic/agent de securitate – Şcoala Gimnazială Leţcani

Infirmieră debutant, îngrijitoare (2 posturi) – Centrul de Asistenţă Medico-Socială Bivolari

Îngrijitor – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Muncitor calificat – Școala Gimnazială „B. P. Hașdeu”, lași

Șef birou – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Îngrijitor – Liceul Teoretic „Waldorf” din Iași

Muncitor necalificat – Primăria Comuna Butea

Referent debutant – Primăria Comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi

Agent hidrotehnic, șofer și inginer (4 posturi) – Administraţia Bazinală de Apă Siret – Sistemul Hidrotehnic Independent Paşcani, Judeţul Iaşi

Șef centru și educator (2 posturi) – Primăria Comunei Balș, Județul Iași

Îngrijitor – Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iași

Muncitor calificat I – Primăria Comunei Ion Neculce

Șofer (buldoexcavator) – Primăria Oraşului Podu lloaiei

Consilier juridic – Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad din Iaşi

Neamț

Inspector asistent – Primăria Comunei Horia, Județul Neamț

Consilier II – Primăria Comunei Grumăzeşti, judeţul Neamţ

Inspector de specialitate I – Primăria Comunei Girov, Judeţul Neamţ

Asistent medical debutant PL – Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț

Inspector de specialitate debutant, asistent social practicant și psiholog practicant – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

Informatician, muncitor întreținere și îngrijitor (3 posturi) – Liceul Tehnologic „Vasile Sav“, Roman, județul Neamț

Inginer agronom debutant (2 posturi) – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni

Contabil – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni

Muncitor electrician, muncitor agricol, șofer autoturism (3 posturi) – Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă din comuna Secuieni

Consilier juridic IA – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Neamţ

Registrator medical M – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț

Îngrijitor G – Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț

Subinginer III (SSD) – Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț

Agent hidrotehnic și șofer (3 posturi) – Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț

Îngrijitor – Colegiul Tehnic „Petru Poni“, Roman

Administrator I – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Unitatea Teritorială – 330 Podoleni

Muncitor/ajutor bucătar – Colegiul Tehnic „Petru Poni“, Roman

Suceava

Administrator patrimoniu S III – Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului

Asistent medical (2 posturi) – Spitalul Municipal Vatra Dornei, judeţul Suceava

Consilier juridic I principal – Primăria Municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

Muncitor de întreținere, secretar școală (2 posturi) – Școala Gimnazială Dornești

Consilier debutant – Primăria Comunei Calafindeşti

Muncitor calificat IV – mașinist la mașini pentru terasamente – ifronist – Primăria Oraşului Cajvana, județul Suceava

Agent salvare aeroportuară și instalații de stins incendii treapta III și Muncitor deservire generală (agent curățenie clădiri și mijloace de transport) treapta I (2 posturi) – Regia Autonomă „Aeroportul Ştefan cel Mare – Suceava“, din Orașul Salcea

Muncitor calificat (2 posturi) – Primăria Comunei Mălini, Județul Suceava

Muncitor calificat și paznic (2 posturi) – Primăria Municipiului Fălticeni, județul Suceava

Asistent medical comunitar – Primăria Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava

Director financiar – contabil – Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Îngrijitoare – Direcţia de Asistenţă Socială Rădăuţi

Inspector de specialitate II, asistent medical debutant PL și îngrijitor – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava

Logoped debutant l, instructor de educație M și educator debutant S – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava

Infirmier – Unitatea de Asistenţă Medico-Socială din Broşteni, Judeţul Suceava

Șofer I – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Suceava

Muncitor calificat (2 posturi) – Primăria Comunei Bosanci, judeţul Suceava

Vaslui

Referent IA – Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul“, Vaslui

Paznic – Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” din Bârlad, judeţul Vaslui

Spălătoreasă – Spitalul Județean de Urgență Vaslui

Administrator și muncitor calificat (3 posturi) – Primăria Comunei Găgeşti, judeţul Vaslui

Secretar – coala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Vaslui

Director medical – Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman“, Bârlad

Paznic, muncitor calificat și muncitor necalificat (4 posturi) – Primăria Municipiului Bârlad, Județul Vaslui

Îngrijitor (3 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Vaslui.