Din 4 decembrie 1908, la Piatra-Neamţ începea să apară o nouă publicaţie: „Bistriţa. Ziar conservator-democrat”, având redacţia şi administraţia la clubul local al partidului, din str. Elena Cuza” (stradă aproximativ situată pe actuala axă Hotel Ceahlău – artera din spatele magazinului Unic). Motivele noului demers jurnalistic reies şi din editorial: „Către alegătorii Colegiului I Senat. Alegătorii oraşului Piatra şi ai judeţului Neamţ sunt în faţa unui eveniment istoric în politica acestui judeţ. Noul partid conservator-democrat vine în faţa alegătorilor şi a opiniei publice, în general, ca să-şi afirme cu tărie existenţa şi principiile de care-i condus. […] Partidul Conservator-Democrat este transformarea şi modernizarea partidului boieresc conservator. El este înlocuirea plantei învechite prin un vlăstar nou.” (etc. etc.).

De fapt ce se întâmplase? Pe fondul convulsiilor social-politice din anul răscoalelor ţărăneşti (1907), fricţiunile din Partidului Conservator, între autoritarul lider junimist P.P. Carp şi ambiţiosul „disident democrat” Take Ionescu, au condus la o spectaculoasă sciziune, ce a generat apariţia pe plan naţional, la 3 febr. 1908, a unei a treia forţe politice: Partidul Conservator-Democrat. Iar acum, în iarna 1908-1909, urmau alegeri parţiale, în mai multe colegii din ţară!…

Nevoia intensificării acţiunii propagandistice (inclusiv prin noi oficioase locale) era evidentă, aşa că, iată, s-a mai născut şi la Piatra-Neamţ o gazetă, ce ţinea să explice: „Rostul ziarului nostru. În lupta ce trebuie să o ducem cu partidul liberal şi partidul carpist [conservator] din localitate, partidul Conservator-Democrat are o superioritate […]. În localitate, aproape de un apare o gazetă boierească [„Gazeta Conservatoare”], a cărei hrană politică este minciuna, laşitatea în cugetare, banalităţile şi cancanul politic, cu care caută să falşifice intenţiile şi să desfigureze judecata indulgenţilor cititori. De altă parte, partidul de la putere [P.N.L.], prin un mutism ce se explică, tace pe înfundate, fără să-şi justifice punctele negre din administraţia ce o face astăzi, spre nenorocirea acestui oraş şi judeţ. Faţă de aceste rele, ziarul „Bistriţa” vine să ia o poziţiune demnă şi hotărâtă, să înalţe adevărul şi binele, să biciuiască răul şi minciuna”.

Fireşte, şicanele, acuzele nu întârzie să apară: „Vestea că partidul Conservator-Democrat [Take Ionescu] va lua cu bărbăţie parte la alegerea de senator ce se va face în oraşul nostru la 15 crt. a fost fulgerătoare, atât pentru partidul liberal, cât mai ales pentru carpişti. Partidul liberal a pus în picioare de pe acum tot aparatul administrativ şi a început să terorizeze pe cetăţeni. Încă de duminică [30 nov.] a început spionagiul. D-l A. Bădărău, fruntaşul [ieşean al] partidului Conservator-Democrat, venind duminică în oraşul nostru, a fost tot timpul urmărit de un agent liberal. Iată semnul fricei şi slăbiciunei partidului de la putere”.

Prompt, după ce în pag. 1 a primului număr anunţă: „Astăzi, joi 4 crt., partidul Conservator-Democrat va anunţa candidatura la Colegiul I de Senat”, ziarul revine în colţul din dreapta jos al pag. 3: „Ultima oră. În ultimul moment, când punem ziarul sub presă, aflăm că partidul Conservator-Democrat a fixat candidatura savantului profesor de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, D-l Dr. Thoma Ionescu, pentru Colegiul I Senat judeţul Neamţ. Munca îndelungată depusă pe terenul ştiinţei şi superioritatea intelectuală şi morală a ilustrului profesor dă garanţia reuşitei D-lui Dr. Thoma Ionescu.” (va urma)

Constantin BOSTAN

Articolul precedentInscripţii nemţene / NOTE DESPRE OTILIA CAZIMIR
Articolul următorARTĂ PLASTICĂ / Dinu Huminiuc. Poezia şi pictura în tandem (II)