pietricica turism

Cotat drept un bun arbitru de volei, care a activat în Liga Naţională şi, implicit, în competiţii internaţionale, judecătorul Cristian Botezatu a fost „faultat” de CSM. Magistratul nu beneficia de remuneraţie pentru activitatea sa din domeniul sportiv, dar îi erau decontate cheltuielile cu transportul, cazarea şi masa, iar în plus primea o diurnă în cazul deplasărilor în străinătate.

meci de voleiDupă ce-a analizat situaţia şi a studiat legislaţia, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că „Regulamentul de organizare şi funcţionare a arbitrilor de volei prevede expres că arbitrii au dreptul să primească indemnizaţia de arbitraj şi sume pentru transport, masă şi cazare, aceste sume nefiind altceva decât o formă de remunerare, respectiv un avantaj de natură materială. Se mai reţine că noţiunea de „remuneraţie”, prevăzută în Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 440/29.04.2015 nu se corcumscrie noţiunii de venituri salariale definite de art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, întrucât veniturile salariale sunt obţinute în baza unui contract de muncă sau contract echivalent al unui contract de muncă (…). Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri în condiţiile legii. (…) Având în vedere argumentele de mai sus, plenul apreciază că noţiunea de remuneraţie menţionată în cuprinsul Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 440/29.04.2015 include orice avantaje de natură materială, inclusiv cheltuieli de cazare, masă, cheltuieli de transport pentru deplasările la competiţii interne/internaţionale şi diurnă”.

Prin urmare, judecătorul Botezatu nu are decât două opţiuni: ori renunţă la cariera de arbitru, ori o finanţează din veniturile sale de magistrat. Am încercat să obţinem un punct de vedere din partea lui, însă ne-a transmis, prin purtătorul de cuvânt al Tribunalului Neamţ, că se va supune hotărârii CSM, dar nu vrea să comenteze această decizie.

C. MIRCEA