pietricica turism

pompieri bacau 02Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ organizează înscrieri la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Afacerilor Interne, astfel:

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

– Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – durata studiilor 4 ani:

CategoriaSpecialitateaNumăr de locuriTotal locuri
OfiţeriPompieri34 (bărbaţi)35
1 rromi (bărbaţi)

Facultatea de Poliţie – Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – durata studiilor 4 ani: 2 locuri pentru I.G.S.U.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – Finanţe-Contabilitate – durata studiilor 3 ani: 4 locuri pentru I.G.S.U.

Academia Tehnică Militară Bucureşti – durata studiilor 4 ani: – 7 locuri pentru I.G.S.U. (1 – Ingineria autovehiculelor; 2 – Inginerie genistică; 2 – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională; 1 – Echipamente şi sisteme electronice militare; 1- Inginerie civilă);

ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – POSTLICEAL

 • Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti durata studiilor 2 ani;
CategoriaSpecialitateaNr. locuriTotal locuri
SubofiţeriPompieri şi protecţie civilă100 ( 1 pentru rromi)125
Maiştri militariAuto25 ( 8 pentru IGSU)
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti – durata studiilor 2 ani: 1 loc pentru I.G.S.U., specialitatea Tehnică de comunicaţii

 Condiţii de înscriere pentru candidaţi:

 Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba romană scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 • să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00;
 • să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

Cei interesaţi se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al Judeţului Neamţ

Piatra – Neamţ, str. Cuejdi nr. 34, telefon 0233.216816, 0233.216815, int. 27128, 27007

sau

pot accesa paginile oficiale de internet

www.igsu.ro

www.ijsunt.ro

www.academiadepolitie.ro

www.scoaladepompieri.ro

www.armyacademy.ro

www.mta.ro

www.ncoacademy.ro