0:00

Informații utile. Cine, cum şi de ce bani beneficiază pentru ajutorul de încălzire, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiAjutorul pentru încălzire se acordă în perioada 1 noiembrie 2022 și 31 martie 2023, iar cei care doresc să beneficieze de acesta trebuie să depună cererile, de regulă, până la data de 15 octombrie, potrivit art. 15 din lege.

Legea nr. 226/2021 a consumatorului vulnerabil reglementează acordarea ajutorului de încălzire pentru acest sezon rece, iar beneficiarii pot fi familiile care au venituri nete lunare mai mici de 1.386 de lei pe fiecare membru sau persoanele singure care câștigă pe lună până în 2.053 de lei.
Acest ajutor se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere privind componența familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat (modelul poate fi descărcat de aici).

Documentele care trebuie depuse la Direcțiile de Asistență Socială sau biroul de asistenţă socială, după caz, din cadrul primăriei de domiciliu sunt următoarele:

– Cerere tip, ;
– Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi xerocopii);
– Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
– Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
– Acte doveditoare privind veniturile: Salariul şi alte drepturi salariale, pensii, alte drepturi de asigurări sociale, indemnizaţii cu caracter permanent, burse;
– Adeverinţa de la Administraţia Finanţelor Publice;
– Adeverinţa de la Direcţia de Taxe şi Impozite.
Indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile și declarațiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociațiile de proprietari ori locatari, la primăria localității de domiciliu, de regulă.

Stabilirea dreptului de a beneficia de ajutorul pentru încălzire se face prin dispoziție a primarului:
– începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

– începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20;

– începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt: ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat; ajutor pentru gaze naturale; ajutor pentru energie electrică; ajutor pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se plătește diferențiat în funcție de venitul mediu lunar pe familie sau al persoanei singure astfel:
– în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, dacă venitul mediu net lunar este de până în 200 lei pe membru de familie/ persoana singură;

– în proporție de 90%, pentru un venit lunar net cuprins între 200,1 și 320 lei;

– în proporție de 80%, pentru un venit lunar net între 320,1 și 440 lei;

– în proporție de 70%, pentru un venit lunar net între 440,1 și 560 lei;

– în proporție de 60%, pentru un venit lunar net între 560,1 și 680 lei;

– în proporție de 50%, pentru un venit lunar net între 680,1 și 920 lei;

– în proporție de 40%, pentru un venit lunar net între 920,1 și 1.040 lei;

– în proporție de 30%, pentru un venit lunar net între 1.040,1 și 1.160 lei;

– în proporție de 20%, pentru un venit lunar net între 1.160,1 și 1.280 lei;

– în proporție de 10%, pentru un venit lunar net între 1.280,1 și 1.386 lei/ membru de familie sau 2.053 de lei pentru persoana singură.

Valoarea de referință luată în calcul la stabilirea ajutorului de încălzire, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, nu poate fi mai mică de: 250 lei/ lună, pentru gaze naturale; 500 lei/ lună, pentru energie electrică şi 320 lei/ lună, pentru combustibili solizi și/ sau petrolieri.

În cazul ajutorului pentru energie termică, valoarea de referință se stabilește lunar, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației.

În plus, pe lângă banii pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri mici pot primi un ajutor financiar suplimentar pentru energie, destinat acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei. Acesta se acordă lunar, pe parcursul întregului an și se poate cumula cu ajutorul pentru încălzire.

Angela Croitoru

Articolul precedentDAS Piatra-Neamţ : se pot depune dosarele pentru tichetele sociale de 2.000 de lei pentru nou-născuţi
Articolul următorMotociclist proiectat într-o autoutilitară de un şofer începător
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.