Începând de mâine, 2 septembrie și până pe 14 septembrie, au loc înscrierile pentru concursul de admitere la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – sesiunea septembrie – octombrie 2021.

Sunt 300 de locuri disponibile, din care 2 locuri pentru romi.

Cererea-tip de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul oficial al MAI, se completează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@ijsunt.ro.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților,  codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Cererea-tip de înscriere, cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se comunică candidaților prin e-mail.

Pentru dosarul de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 22 septembrie 2021.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admitere sunt:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor sunt:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești;

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Potrivit calendarului admiterii, după înscriere, până la data de 20 septembrie are loc evaluarea psihologică, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie – evaluarea performanțelor fizice, pe 9 Octombrie este proba de evaluare a cunoștințelor și între 11 și 31 octombrie, examinarea medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al școlii, până la data de 03 noiembrie 2021.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ sau accesând http://ijsunt.ro/InformatiiPublice/ResurseUmane.htm.

Angela Croitoru

Articolul precedentHC Pietricica Neamţ va participa la Divizia A de handbal masculin
Articolul următorȘtire actualizată. Accident mortal în comuna Poiana Teiului
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.